O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Güngen Nefel

Güngen Nefel

IN CZECH

Ahoj,

Jmenuji se Nefel, žiji v Turecku a je mi 26 let. Vystudovala jsem sociologii. Po ukončení školy jsem začala psát texty se sociální tématikou pro dva deníky v Turecku. Než jsem přišla do Česka, tak jsem žila v mnoha tureckých městech. Během tohoto období jsem dělala pro nestátní organizace věnující se sociální zodpovědnosti. Chtěla jsem aktivně přispět k ESC projektům pomocí mých zkušeností. Když jsem uviděla ESC projekt Akropolis, tak jsem doopravdy chtěla být jeho součástí. Práce s dětmi mě rozvíjí a dělá šťastnou. Do projektu jsem byla přijata v listopadu 2022 a jsem tady.

IN ENGLISH
Hello,
I'am Nefel. I live in Turkey and I'am 26 years old. I completed my undergraduate education in sociology. After graduating from school, I started to write press and call texts on sociological agendas for two journals in Turkey. Before I came to Czechia, I lived in many cities of Turkey  and during this time I worked in many non-governmental organizations and social responsibility projects. I wanted to contribute actively to ESC projects by using my experiences there. When I saw the ESC Project of the Acropolis, I really wanted to be a part of it. Working with children develops me and makes me very happy. I got accepted for the project in November 2022 and here I am.

IN TURKISH
Merhaba,
Ben Nefel. Türkiye'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Lisans eğitimimi sosyoloji alanında tamamladım. Okuldan mezun olduktan sonra Türkiye'de iki dergide sosyolojik gündemler üzerine basın ve çağrı metinleri yazmaya başladım. Çekya'ya gelmeden önce Türkiye'nin birçok şehrinde yaşadım. ve bu süre zarfında birçok sivil toplum kuruluşunda ve sosyal sorumluluk projelerinde görev aldım. Oradaki deneyimlerimi kullanarak ESC projelerine aktif olarak katkıda bulunmak istedim. Akropolis'in ESC Projesini gördüğümde gerçekten bunun bir parçası olmak istedim. Çocuklarla çalışmak beni geliştiriyor ve çok mutlu ediyor. Kasım 2022'de projeden kabul aldım ve işte buradayım.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.