O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Gasimzade Fizza

Gasimzade Fizza

IN CZECH

Ahoj, jsem Fizza Gasimzade z Ázerbájdžánu. Narodil jsem se v malém městě Bilasuvar a tam jsem vyrostl. V roce 2016 jsem se přestěhovala do Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, a tam jsem se účastnila různých dobrovolnických projektů a mládežnických organizací. V roce 2020 jsem promoval na Ázerbájdžánské univerzitě jazyků, když mé bezstarostné dny skončily a vstoupil jsem do skutečného světa.

  Po absolutoriu jsem začal pracovat jako učitel na základní škole v Bilasuvaru. Jelikož to bylo malé město s omezenými možnostmi a vybavením, uvědomil jsem si, že svět je tak obrovský a já se chci podívat. Je tu spousta nádherných míst k vidění, různé kultury, o kterých se můžete dozvědět, tak proč ne?

  V červnu 2022 jsem byl přijat do ESC projektu „New Experience II“ v České republice. Bylo to poprvé v zahraničí, takže jsem se cítil tak nervózní a vzrušený. Obklopení srdečnými a ochotnými lidmi, úžasná příroda, kulturní festivaly mě přivedly ke spoustě zábavy a nezapomenutelných vzpomínek. Pro mě je to země, kterou by měl každý navštívit a užít si každý svůj okamžik!

IN ENGLISH

Hello, I am Fizza Gasimzade from Azerbaijan. I was born in a small town, Bilasuvar and grew up there. In 2016 I moved to Baku, the capital city of Azerbaijan, while living there I participated in different volunteering projects and youth organisations. In 2020 I graduated from the Azerbaijan University of Languages when my carefree days ended and stepped into the real world.

After graduation I began my job as a teacher at a primary school in Bilasuvar.  As it was a small town with limited opportunities and facilities, I realised that the world is so huge and I want to have a look. There are a lot of wonderful places to see, various cultures to learn about, so why not?

In June 2022, I got accepted for the ESC project “New Experience II” in the Czech Republic. It was going to be my first time abroad, therefore I felt so nervous and excited.  Surrounding by warm hearted and helpful people, amazing nature, cultural festivals led me to have a lot of fun and unforgettable memories. For me it is the country everyone should visit and enjoy their every moment!

IN  AZERBAIJAN

  Salam, mən Azərbaycandan Fizzə Qasımzadəyəm. Kiçik bir şəhərdə, Biləsuvarda dünyaya gəlmişəm və orada böyümüşəm. 2016-cı ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə köçdüm, orada yaşayarkən müxtəlif könüllülük layihələrində və gənclik təşkilatlarında iştirak etdim. 2020-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetini bitirdim, bundan sonra qayğısız günlərim bitdi və real dünyaya addım atdım.

   Məzun olduqdan sonra Biləsuvar şəhərində ibtidai məktəbdə müəllim kimi işə başladım. Məhdud imkanları olan kiçik bir şəhər olduğu üçün dünyanın böyük bir yer olduğunun fərqinə vardım və daha çox görüb-öyrənmək niyətinə düşdüm. Görməli çoxlu gözəl yerlər, öyrənməli fərqi mədəniyyətlər var, niyə də yox?

   2022-ci ilin iyun ayında Çexiya Respublikasında Avropa Birlik Korpusunun “Yeni təcrübə II” adlı layihəsinə qəbul aldım. İlk xaric təcrübəm olacaqdı, buna görə də  çox gərgin və həyəcanlı idim. Səmimi qəlbli və yardımsevər insanlar, heyrətamiz təbiət, mədəni festivallar mənə çoxlu əyləncə və unudulmaz xatirələr qazandırdı. Məncə hər kəs bu ölkəyə səfər etməli və yaşadığı hər anından ləzzət almalıdır!


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.