O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Stadnik Alina

Stadnik Alina

Hello, my name is Alina. I am 23 years old. I am from Ukraine. I was born in the village Borova, but
after graduating from school I moved and entered the university in a big city - Kharkiv. I have two
degrees: food technology, economics and business security, also I finished English language course.

I worked as an English teacher for kids because I adore working with kids. I like teaching kids and
playing with them. That’s why I decided to participate in EVS project.

I would say that it’s a good opportunity to get new experience, get to know about culture, meet new
friends, learn new language and travel.

I'm glad to be here and get this important experience in my life.
Привіт, мене звати Аліна. Мені 23 роки. Я з України. Я народилася в селищі Борова, але після
закічення школи я переїхала і вступила до університету у велике місто Харків. Я маю дві
освіти: харчові технології, економіка та безпека бізнесу, також я закінчила курси англійської
мови.

Я працювала вчителем англійської для дітей тому що я обожнюю працювати з дітьми. Я люблю
навчати дітей і грати з ними. Ось тому я вирішила взяти участь у
EVS проекті.
Хочу сказати що це дуже гарна можливість отримати новий досвід, познайомитись з
культурою, зустріти нових друзів, вивчити нову мову та подорожувати.

Я рада бути тут і отримувати цей важливий досвід в моєму житті.
Ahoj, jmenuji se Alina. Je mi 23 let. Jsem z Ukrajiny. Narodil jsem se ve vesnici Borova, ale po
absolvování školy jsem se přestěhoval a nastoupil na univerzitu ve velkém městě - Charkově. Mám
dva tituly: technologie potravin, ekonomika a bezpečnost podnikání, také jsem dokončil kurz
angličtiny.

Pracovala jsem jako učitelka angličtiny pro děti, protože zbožňuji práci s dětmi. Baví mě učit děti a
hrát si s nimi. Proto jsem se rozhodl zapojit do projektu E
VS.
Řekl bych, že je to dobrá příležitost získat nové zkušenosti, poznat kulturu, poznat nové přátele,
naučit se nový jazyk a cestovat.

Jsem rád, že jsem zde a získal tuto důležitou zkušenost v mém životě.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.