O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Zlámalová Zuzana

Zlámalová Zuzana

Poradenství vedu s využitím technik zaměřených na řešení. Ve své praxi se zaměřuji na děti od 12 let (jedná-li se o samostatné setkávání s dítětem), na dospívající a na rodiče. V případě dětí do 11 let spolupracuji především s rodičem samým (dítě samo pro změnu potřebuje dopomoc rodiče, proto je zde spolupráce přímo s rodičem klíčová).

 

Budeme společně hledat silné stránky dítěte/rodiče, které dítě/rodič potřebuje ke zvládnutí konkrétní situace. Do řešení situace dítěte můžou být aktivně zapojeni i ostatní členové rodiny.

 

V Akropolisu se můžete se mnou potkat ve čtvrtky mezi 13. a 18. hodinou odpoledne. Témata, s nimiž se na mě můžete obracet, jsou: oblast výchovy, školní úspěšnosti, práce se stresem (stabilizační a relaxační techniky), zpracování životních ztrát, sebepoškozování, efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem, motivace dítěte ke spolupráci, osobnostní růst.

 

Něco o mně.

Pracuji jako školní psycholožka, mám zkušenost ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a s prací s dětmi odcházejícími do ústavní nebo pěstounské péče. Provozuji soukromé psychologické poradenství a působím i jako lektorka pro pěstouny.

Jsem kvalifikovaná v oblasti kompletní krizové intervence. Blízký je mi směr biosyntézy, v němž se průběžně vzdělávám. Ve své práci využívám tvořivosti a propojování různých myšlenkových směrů.

Ve volném čase se věnuji józe, meditacím, salse, pobytu v přírodě, hře na valašskou fujaru a ručním pracím.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis