O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Večeřová Natálie

Večeřová Natálie

Jsem studentkou Gymnázia Uherské Hradiště, momentálně navštěvuji druhý ročník. Od dětství jsem členkou organizace Junák – český skaut, který tvoří velkou část mého života. Každoročně jezdím na letní pobytové tábory, kde jsem nasbírala spoustu cenných zkušeností a zážitků. Absolvovala jsem rádcovský kurz Pyramida, který je zaměřený zejména na zdokonalení se v oblastech - jako je práce s dětmi a příprava programu. Na kurzu Pyramida jsem nyní sama instruktorkou a nadále se vzdělávám. Mimo letní tábory a rádcovský kurz, mám na starost celoroční pravidelné týdenní schůzky v našem oddíle. Již třetím rokem vedu vlastní skupinku skautů, které se snažím zábavně obohatit ve všech různých oblastech a předat jim své zkušenosti a vědomosti.

Kromě skautingu se také věnuji divadlu a recitaci, za hodiny literárně-dramatické oboru vděčím ZUŠ UH. Také jsem absolvent výtvarného oboru, který jsem na ZUŠ navštěvovala 8 let.
Ve zbylém volném čase ráda čtu, poslouchám hudbu, socializuji se a ze všeho nejraději trávím čas v přírodě – většinou v pohorkách a s krosnou. Abych nezapomněla, také miluji cestování a objevování nových míst a kultur a jazyků.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis