O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Durán Pablo José Marín

Durán Pablo José Marín

Español

Hola mi nombre es Pablo José Marín Durán de 21 años nacido en Granada, España. Soy

sordo profundo con implante lo que me ha llevado a trabajar como representante de la

comunidad sorda en mi ciudad llegando a participar en un anuncio en 2020. A su vez he

sido voluntario de cruz roja en asuntos sociales. Estos últimos años he estado en Francia

estudiando y en New York un par de meses trabajando con niños con discapacidad física.

Mi pasión como mis estudios son la historia y por eso y por que quiero ser profesor y esas

son las principales razones que me llevaron a la República Checa ya qué quería conocer a

fondo su cultura e historia. Me encanta a su vez leer ya qué me puedo quitar mis implantes

y leer muy agusto sin ruido.

Me gusta el trabajo qué desempeñó aquí tanto en la guardería de Akropolis como en la

escuela UNESCO enseñando español e inglés :)

 

Česky

Dobrý den, jmenuji se Pablo José Marín Durán, 21 let, narozený v Granadě ve Španělsku.

Jsem hluboce neslyšící s implantátem, což mě přivedlo k práci zástupce komunity

neslyšících v mém městě, která se účastní reklamy v roce 2020. Zároveň jsem

dobrovolníkem Červeného kříže v sociálních věcech. V posledních letech jsem studovala ve

Francii a pár měsíců pracuji v New Yorku s dětmi s tělesným postižením. Mojí vášní a

studiem je historie, a to protože chci být učitelem, a to jsou hlavní důvody, které mě

přivedly do České republiky. A protože jsem chtěl poznat její kulturu a historii do hloubky.

Také miluji čtení, protože si mohu vyjmout implantáty a číst velmi pohodlně bez hluku.

Líbí se mi práce, kterou zde dělal jak ve školce Akropolis, tak ve škole UNESCO s výukou

španělštiny a angličtiny :)

 

English

Hello, my name is Pablo José Marín Durán, 21 years old, born in Granada, Spain. I am

profoundly deaf with an implant, which has led me to work as a representative of the deaf

community in my city, participating in an advertisement in 2020. At the same time, I have

been a Red Cross volunteer in social affairs. In recent years I have been in France studying

and in New York for a couple of months working with children with physical disabilities. My

passion and my studies are history and for that reason and why I want to be a teacher and

those are the main reasons that led me to the Czech Republic and because I wanted to

know its culture and history in depth. I also love reading because I can remove my implants

and read very comfortably without noise.

I like the work he did here both at the Akropolis kindergarten and at the UNESCO school

teaching Spanish and English :)

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.