Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu

Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Projekt se zaměřoval na dvě námi zmapované oblasti ohrožených dětí, které nejsou systémově zachyceny. První byla oblast biologických dětí pěstounů a druhou byl děti svěřené do péče jiné osoby dle paragrafu 953-957 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Dětem a jejich rodinám bylo poskytnuto odborné a psychologické poradenství, skupinové aktivity a víkendový pobyt. V rámci projektu byla realizována osvětová kampaň "Jsme také mezi vámi" zaměřená na podporu dětí i dospělých.

Výstupy projektu 2023


Prarodiče se svěřují nejčastěji s emocemi jako je vina, pocity selhání a strach. Objevují se obavy z budoucnosti, zda zvládnou péči o vnouče, zda to dovolí jejich zdravotní stav a v neposlední řadě snaha vnoučeti vynahradit vše čeho se mu nedostávalo. Vina bývá těžké téma...celý článek

Velkým tématem je udržování kontaktu s biologickým rodičem. Vnouče někdy bývá vystaveno emoční konfrontaci mezi prarodičem a rodičem...celý článek

Vnuk Petr přišel o zázemí v rodině z důvodů věznění rodičů, kteří obchodovali s drogami. Prarodiče si Petra vzali do péče a už se nemohli věnovat dalším dvěma vnoučatům. Petr si bral veškerou jejich pozornost pro sebe. Díky digitálním technologiím byl stále v kontaktu s rodiči, i když byli ve vězení.... celý článek

Výstupy projektu 2022

Aktivity projektu "Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

S Kuřetem pomáháme dětem. Děkujeme projektu Pomozte dětem za finanční podporu projektu "Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu".

Ve spolupráci s organizací Skleněnka, z.s.