Planeta A - podpora rodin dětí s autismem

Speciálně pedagogická poradna, preventivní poradenský a tréninkový program pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením.

Díky projektu chceme vytvořit podmínky a prostor pro zapojení rodin se specifickými potřebami (dítě s poruchou autistického spektra) do běžného života společnosti.

• Podpora a rozvoj komunikačních dovedností.

• Zlepšování orientace v sociálních situacích a mezilidských vztazích.

• Kompenzace PAS - zaměření se na oblasti, ve kterých člověk s PAS vyniká.

• Senzorická integrace (zapojování a propojování všech smyslů).

• Budování zdravého sebevědomí a pozitivního sebepřijetí.

• Zvýšení kvality běžného života v rodině a širším sociálním prostředí.

Tento projekt podpořilo TESCO v rámci akce "Vy rozhodujete, my pomáháme"