Rodiny na hraně

Projekt je významně zaměřen na posílení rodičovských kompetencí s cílem setrvání postiženého dítěte v rodině a na socializaci a maximální rozvoj dítěte s hendikepem v rámci jeho schopností. Pracujeme s rodinou jako celek skrze Individuální plán podpory.

Prostřednictvím multidisciplinárního přístupu k rodinám zvyšujeme efektivitu intervencí různých profesí, jež do rodiny vstupují (tripartita sociální oblast/školství/zdravotnictví). V rámci projektu nabízíme rodinám poradenství, nácviky péče, case management a právní poradenství.


Aktivity projektu " Rodiny na hraně" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Aktivity projektu zaměřené na poradenství a case management včetně zapojení multidisciplinárního týmu pro rodiny dětí s postižením včetně budování kapacity organizace prosřednictvím vzdělávání a výměny zkušeností jsou financovány z Ministerstva zdravotnictví.Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz