Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu

Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Projekt se zaměřuje na dvě námi zmapované oblasti ohrožených dětí, které nejsou systémově zachyceny. První je oblast biologických dětí pěstounů a druhou jsou děti svěřené do péče jiné osoby dle paragrafu 953-957 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Dětem a jejich rodinám budeme poskytovat odborné a psychologické poradenství, skupinové aktivity a víkendový pobyt. V rámci projektu bude realizována osvětová kampaň "Jsme také mezi vámi" zaměřená na podporu dětí i dospělých.

Výstupy projektu 2023


Prarodiče se svěřují nejčastěji s emocemi jako je vina, pocity selhání a strach. Objevují se obavy z budoucnosti, zda zvládnou péči o vnouče, zda to dovolí jejich zdravotní stav a v neposlední řadě snaha vnoučeti vynahradit vše čeho se mu nedostávalo. Vina bývá těžké téma...celý článek

Výstupy projektu 2022

Aktivity projektu "Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

S Kuřetem pomáháme dětem. Děkujeme projektu Pomozte dětem za finanční podporu projektu "Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu".

Ve spolupráci s organizací Skleněnka, z.s.