Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu

Preventivní aktivity na podporu rodiny

Projekt se zaměřuje na dvě námi zmapované oblasti ohrožených dětí, které nejsou systémově zachyceny. První je oblast biologických dětí pěstounů a druhou jsou děti svěřené do péče jiné osoby dle paragrafu 953-957 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Dětem a jejich rodinám budeme poskytovat odborné a psychologické poradenství a skupinové aktivity. V rámci projektu bude realizována kampaň zaměřená na informování veřejnosti o ohrožených cílových skupinách dětí.

Výstupy projektu

Aktivity projektu "Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Ve spolupráci s organizací Skleněnka, z.s.