Potřebujeme genderové brýle?

Projekt Genderové brýle řeší komplexně prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Projekt Genderové brýle je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Detaily projektu

Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00322
Doba realizace: 1.3.2012 - 28.2.2015

Partneři projektu

Projekt je podpořen OP LZZ
Obec strání www.strani.cz a Euregnia s.r.o. www.euregnia.cz

Kontaktní osoby:

Pavlína Krátká
koordinátorka projektu
email: pavlina.kratka@akropolis-uh.cz
tel.: 608 981 095

kontakt pro bližší informace: genderovebryle@akropolis-uh.cz

Více informací o genderové problematice, či případné dotazy Vám zodpovíme zde: g.poradna@akropolis-uh.cz 

O čem je projekt Genderové brýle

Setkali jste se již s pojmem gender? Možná, možná ne. Často je gender mylně ztotožňován s feminismem, stále má ale většina lidí o jeho významu mylnou představu. A o čem lidé málo vědí, toho se obávají nebo zastírají svou nejistotu znevažováním a ironií.

Ambicí projektu „Potřebujeme genderové brýle?" je upozorňovat na stereotypy a bourat předsudky. 

  • Slýcháte, že určité práce jsou určeny pro ženy a jiné pro muže?
  • Nejste si jisti, zda jako žena/muž můžete vykonávat určité povolání?
  • Hledáte na internetu dárek pro děvče a najdete ho v kategorii „pro kluky"?
  • Vadí vám narážky na „ženu za volantem"?

Tyto a jim podobné situace a tvrzení staví bariéry mezi lidmi a potlačují rovné šance na uplatnění a spokojený život.
Rádi bychom naším projektem přispěli k citlivějšímu pohledu (proto genderové brýle) na lidi a situace kolem nás, ke změně myšlení, toleranci odlišností a rovným příležitostem všech bez rozdílu.

V regionu Uherskohradišťska odstartoval 1.3.2012 tříletý projekt věnující se genderové problematice a prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Řešitelem projektu je centrum Akropolis, které se této problematice věnuje dlouhodobě. Cílem projektu je vzdělávat veřejnost v tématu genderu, pomáhat znevýhodněným skupinám na trhu práce a zajistit jejich uplatnění ve spolupráci s firmami v Uherském Hradišti a okolí.

Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy o tom, jak by se měli chovat ženy a muži v jednotlivých životních rolích, jak by se měli cítit, myslet. Zažitým stereotypem je například dělba práce na ženské a mužské profese, vykonávání domácích prací, ale i to, jaké hračky jsou „vhodné" pro dívky a jaké pro chlapce v dětském věku.

Cílem projektu je na tyto stereotypy upozorňovat, bourat předsudky a snažit se o to, aby jak veřejnost, tak zejména zaměstnavatelé nasadili jakési pomyslné genderové brýle a snažili se o zavedení rovných příležitostí žen a mužů v praxi.

Kurzy Genderové brýle

Kurzy jsou vhodné pro:

  • ženy starší 50 let
  • muže v obdobné situaci jako ženy a s malými dětmi,
  • dlouhodobě nezaměstnané ženy
  • rodiče vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené.

V rámci projektu budou organizovány vzdělávací kurzy, workshopy a semináře.

Během tří let trvání projektu centrum Akropolis realizujeme celkem 4 kurzy v 5 výukových blocích.

Více o kurzech najdete na stránce

Kurzy Genderové brýle

Aktivity v rámci projektu