Pomoc rodinám ve spolupráci s OSPOD

Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD.

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi a jejich rodiči, které jsou evidovány v rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zaměřuje se na děti, které jsou dlouhodobě ohrožené konfliktem v rodině, který je dán rodičovskými rozvodovými a porozvodovými spory. Aktivity jsou zaměřeny na děti, které se ocitly v ohrožení z důvodu jakékoliv dysfunkce rodiny, domácí násilí, zažívají v rodině nestabilitu, jsou týrané nebo jinak zneužívané.

Cílovou skupinu tvoří děti, které byly vyhodnoceny dle §6 zákona, §10 a §11 zákona SPOD, jako ohrožené, je u nich vypracován IPOD a veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

U všech aktivit je dbáno na vysokou odbornost lektorů, zkušenost, profesionalitu, citlivost, mlčenlivost a rovnocenný přístup ke klientům.


Aktivity projektu "Pomoc rodinám ve spolupráci s OSPOD" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Děkujeme za podporu také Městu Uherské Hradiště a Městu Uherský Brod.