Projekt BEZ BARIÉR

Cílem projektu je začlenění těchto dvou znevýhodněných skupin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce.

Projekt BEZ BARIÉR je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Projekt Bez bariér
Projekt číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00189
Doba realizace: 1.3.2013 - 28.2.2015
Projekt BEZ BARIÉR je zaměřen na specifické potřeby dvou cílových skupin

 • osoby se zdravotním postižením,
 • a fyzické osoby starší 50 let.

Cílem projektu je začlenění těchto dvou znevýhodněných skupin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce.

Projekt bude realizován v centru Akropolis.
Osobám, které se zapojí do projektu bude poskytnuta podpora formou:

1. Motivace a aktivizace CS (obsahují motivační blokfinanční gramotnost a bilanční diagnostiku).

Bilanční diagnostika je pro cílovou skupinu důležitá z hlediska zjištění a komplexní zhodnocení schopností a možností dané osoby z cílové skupiny pro její optimální pracovní zařazení. Bude tak docílena  motivace klienta k vyhledávání zaměstnání dle jeho zaměření, k návratu na trh práce.

2. Zvýšení kvalifikace (rekvalifikační kurzy - Počítačová gramotnost, Digitalizace, archivace, prezentace a Administrativní pracovník).
V průběhu projektu podpoříme vznik 22-ti nových pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, které budou podpořeny mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců. Bude tak dosaženo aktivního zapojení min. 55% podpořených osob na trhu práce, získání nových pracovních zkušeností a využití získaných znalostí z motivace a aktivizace cílové skupiny a zvýšení kvalifikace do praxe v režimu zkrácené pracovní doby, která je pro většinu osob z této skupiny podmínkou pro udržení se na trhu práce.

V průběhu trvání projektu bude k dispozici všem klientům poradna.
Cílové skupiny:

 • osoby se zdravotním postižením
 • fyzické osoby starší 50 let

Charakteristika hlavních cílů projektu:

 • zvýšení zaměstnatelnosti osob, které jsou dlouhodobě znevýhodněny na trhu práce
 • zvýšení kvalifikace (rekvalifikační kurzy -  Počítačová gramotnost, Digitalizace, archivace, prezentace a  Administrativní pracovník)
 • vytváření nových 22-ti pracovních míst s 0,5 pracovním úvazkem, které budou podpořeny mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců

Aktivity v rámci projektu Bez bariér

 • Poradna pro uplatnění na trhu práce - 04/2013 - 02/2015 - poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce a možností přístupu na internet
 • Motivační blok - 05 - 06/2013, 03/2014 - orientace na trhu práce, osobní portfolio, příprava na přijímací pohovor, pracovně právní minimum
 • Finanční gramotnost - 06/2013, 02/2014 - rozvoj finanční gramotnosti a prevence předlužení,
 • Bilanční diagnostika - 06/2013, 04/2014 - odkrytí pracovního a osobního potenciálu klientů vedoucí k efektivnímu uplatnění na trhu práce
 • Rekvalifikace - 09 - 12/2013, 03-06/2014 - jedná se o 3 typy rekvalifikací - Počítačová gramotnost, Digitalizace, archivace, prezentace a Administrativní pracovník
 • Tvorba a realizace nových pracovních míst u zaměstnavatelů - jedná se o vytvoření 22 nových pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, jejichž vznik bude podpořen mzdovými prostředky po dobu 6 měsíců

Přihlášky  najdete ZDE!

Odkaz na stránky - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity: http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=cs

Další informace na MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/11696