Kurzy Genderové brýle

V rámci projektu byly organizovány vzdělávací kurzy, workshopy a semináře. Během tří let trvání projektu centrum Akropolis realizuje celkem 4 kurzy v 5 výukových blocích.

Projekt Genderové brýle je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Podrobné informace o projektu najdete na stránce
Potřebujeme Genderové brýle?

PLUS

jak využít rodičovské kompetence v zaměstnání (rodiče získají rodičovstvím řadu dovedností, které si často neuvědomují). Kurz rozvíjí měkké dovednosti (např. komunikační, organizační, prezentační, řešení konfliktů, time managment), které jsou v pracovním světě stále žádanější. Rodina je místem, které tyto dovednosti trénuje, a zaměstnání je místem, které je vyžaduje.

Ukážeme si, že co se člověk prací pro rodinu naučí, může v zaměstnání dobře využít.

PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ

pracovní právo, pracovněprávní vztahy, možnosti zaměstnání, překážky v práci, připravíte se na vstupní pohovor do zaměstnání, zorientujete se na trhu práce.

PREZENTACE, DIGITALIZACE A ARCHIVACE

kurz práce s PC technikou, prezentace v PowerPointu, digitalizace a archivace dokumentů, základy grafického programu Corel Draw.

GESTO

vysvětlíme si, co je gender, pomůžeme Vám rozpoznat genderové stereotypy, asertivně na ně reagovat a tím získat lepší postavení na trhu práce. Zároveň poodkryjeme stereotypy ve výchově dětí, provázání výchovy a volby povolání. Dozvíte se, jak jako rodiče můžete podpořit rozvoj silných stránek Vašich dětí bez zatížení stereotypích výchovných modelů. Určitě objevíte více o sobě samých - jak moc jste byli ovlivněni Vy, jak jste se se svou rolí smířili, a co byste rád změnili. Na praktických příkladech si ukážeme, jaký vliv má rozdělení placené a nepracené práce ve společnosti i v rodině, jak je důležité umět oceňovat práci svou i ostatních, objasníme si, co jsou mužské a ženské role a jak se mění vnímání těchto rolí. Budeme se věnovat time managementu, který Vám může pomoci sladit rodinu a práci.