Podpora dětí z Ukrajiny tady a teď

Doba realizace: 1. 4. - 31. 8. 2022

Výše podpory: 179 315 Kč

Obsah projektu:

Pro děti z Ukrajiny budeme realizovat kurzy češtiny, které budou vedeny interaktivní formou v rámci běžných našich realizovaných kroužků tak, aby se s jazykem děti seznámili přirozeně. Neplánujeme frontální výuku češtiny. Upřednostňujeme integrační způsob práce s dětmi a máme v plánu co nejvíce propojovat ukrajinské děti s českými. Předpokládáme realizovat kroužky pro děti z Ukrajiny, zapojovat je do našich programů (např. Rolnička, volnočasových kurzů pro děti, příměstských táborů v letním období) a podpořit děti nakoupeným vybavením (učebnice, knihy apod.).


Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti, že poskytla v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem (Pomozte dětem z Ukrajiny) prostředky na podporu dětí z Ukrajiny žijící v Uherském Hradišti.