Spolu a aktivně

Preventivní aktivity na podporu rodiny.

Záměrem projektu je vytvoření komplexní nabídky služeb pro rodiny s dětmi preventivního a podpůrného charakteru, které reflektují jejich aktuální situační a životní potřeby.

Patří zde poradenství, tematické přednášky, psychosociální a tréninkové aktivity, besedy a workshopy, konzultační a informační činnost, hlídání dětí jako doprovodná služba aktivit pro rodiče a vytváření prostoru pro neformální setkávání rodičů a dětí.

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi, širší rodiny (senioři, vnoučata), matky/otcové na a po mateřské/rodičovské dovolené, rodiny se specifickými potřebami (člen se zdravotním postižením, neúplné rodiny), rodiny v obtížných situacích (partnerské problémy, rozpad rodiny, chování dětí….).

Aktivity projektu "Spolu a aktivně" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Děkujeme za podporu také Městu Uherské Hradiště a Městu Uherský Brod.