Příměstské tábory Akropolis

Název projektu: Příměstské tábory Akropolis

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009344

Cílem projektu: je nabídnout rodičům z lokality MAS Staroměstsko kvalitní službu péče o děti v době letních prázdnin.

Realizace projektu: 1. 6. 2018 - 30. 9. 2020


Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.