Kaleidoskop kompetencí

Mezinárodní projekt založený na partnerství čtyř organizací

Centrum Akropolis realizovalo od 1.9.2015 do 31.8.2018 tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem bylo vyvinout a pilotovat novou metodu mapování kompetencí.

V říjnu proběhlo v našem centru první mezinárodní setkání všech partnerů. Na tomto setkání byl upřesněn harmonogram jednotlivých aktivit a vyřešeny všechny náležitosti týkající se realizace projektu.

Dále jsme v říjnu realizovali sběr dat týkající se naší cílové skupiny - rodiče vracející se po mateřské či rodičovské dovolené na trh práce a osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Během prvního roku realizace projektu dojde ke sběru dat o cílových skupinách ve všech čtyřech partnerských organizacích. Poté bude vyvinuta první verze metody, která se bude dále pilotovat a upravovat.

Finální výstup projektu můžete najít na stránkách projektu

Partneři projektu:

migrare
http://www.migrare.at/cms1/

GIC Nora
http://www.gendernora.cz/

Miesto pod slnkom
http://www.miestopodslnkom.sk/