Vzděláváme - sportujeme - bavíme

Projekt poskytuje MŠMT.

Záměrem projektu je rozvoj sportovní, taneční, vzdělávací a výtvarné činnosti dětí a mládeže na Uherskohradišťsku.

Dbáme na dlouhodobou péči o děti a mládež a její rozvoj v oblasti zdravého životního stylu, sociálních vztahů, odpovědnosti a týmové spolupráce.

Nově od roku 2020 zahrnujeme do projektu i podporu mezigeneračních vztahů. Začleňujeme do akcí ve spolupráci s "našimi" dětmi i seniory z místních center.

Patří zde podpora jednorázových či pravidelných aktivit nejen pro děti a mládež.

Pravidelnými aktivitami jsou myšleny veškeré kroužky a kurzy pro děti a mládež, které v každém školním roce nabízíme.

Dále nabízíme, jak našim klientům, tak široké veřejnosti nespočet jednorázových akcí. Jako jsou například: Vánoční besídka a jiná vystoupení dětí našeho centra, Akropolis v běhu, Akrpolis v pohybu, Hvězdný piknik pro vodu, Den Země, Akrofašank, Mikulášova stezka, Karnevalové hrátky, tématické vyrábění se seniory, Vánoční koledování pro seniory a spousta dalších...