Training course Snoezelen and Dramatherapy

Mezinárodní školící kurz Snoezelen a dramaterapie, místo konání Uherské Hradiště, centrum Akropolis


Mezinárodní školící kurz "Snoezelen a dramatherapy in practical use for youth" je projektem centra Akropolis podpořený Českou národní agenturou Mládež v programu Mládež v akci (4.3. Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží).
Školící kurz se konal v centru Akropolis v termínu 12.- 18.6. 2011, zapojeno bylo celkem 18 účastníků z 5 evropských zemí (CZ,UK,BU,RO,GR). Účastnili se psychologové, dramaterapeuti, speciální pedagogové a pracovníci s dětmi a mládeží převážně z neziskových organizací.
Cílem školení bylo seznámit účastníky se základy metody snoezelen, a s některými aspekty dramaterapie a především osvojení a zažití si praktických technik těchto dvou metod, které jsou velmi dobrým pomocníkem při práci s mládeží i s různými typy znevýhodnění.
Na školících kurzech programu MvA se hojně využívají metody neformálního učení (icebreaery, energisery, práce ve skupinách ..).
Vedlejším cílem je interkulturní učení a sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky i školiteli, představení programu MvA, práce s youthpassem a mnohé další, co s sebou vstřícná atmosféra mezinárodního týmu přináší.
Děkujeme také tímto za podporu nejen ČNA Mládež, která projekt podpořila, ale i Městu Uherské Hradiště, sociálnímu odboru a panu místostarostovi Ing. Procházkovi za podporu a vstřícnost při uvítání našich hostů na radnici, dále školitelkám Mgr. Janě Fajmonové ze speciální MŠ a ZŠ Nový Jičín, Mirce Veselé z Diakonie ČCE a Erice Kasco z Talentum fundation v Rumunsku a Mgr. Dagmar Mega za koordinaci projektu, sestavení a metodického vedení programu a facilitaci.
Nemalý dík patří také celému týmu centra Akropolis, který projekt více než rok intenzivně připravoval a úspěšně organizuje.
Pro rok 2012 připravujeme obměněný školící kurz "Snoeze & Paint!", do vybraných aktivit opět zapojíme mladé lidi i pracovníky s mládeží z UH a okolí.  Budeme Vás opět včas informovat.

Fotografie z kurzu:

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny