Společná cesta k zaměstnání

Projekt zacílený na osoby s postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Nabídka rekvalifikace, poradenství a koučinku. Zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných osob na trhu práce.

Tuto aktivitu již nenabízíme.


Společná cesta k zaměstnání

Projekt číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00198
Doba realizace: 1.6.2012 - 31.5.2014
Projekt Cesta reaguje na specifické potřeby dvou cílových skupin - osob se zdravotním postižením a osob pečujících o osobu blízkou (zejména dítěte s postižením či seniora). Cílem je zvýšení zaměstnatelnosti obou skupin osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Realizace projektu proběhne v centru Akropolis (vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum v Uherském Hradišti). Osobám zapojeným do projektu bude poskytnuta podpora formou 3 rekvalifikačních kurzů (Základy osobního počítače, Pracovník grafického studia a Administrativní pracovník). Dále motivačního bloku, finanční gramotnosti a bilanční diagnostiky a komplexním souborem systematického koučinku, kterým docílíme aktivizaci a motivaci klienta k vyhledávání zaměstnání, k návratu na trh práce, a to pomocí individuální a skupinové práce s klientem.
Během projektu podpoříme vznik 20-ti nových pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, které budou podpořeny mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců. V průběhu celé doby bude klientům k dispozici poradna. Klientům bude nabídnuta přímá podpora v podobě příspěvku na dopravu a příspěvku na zajištění péče o děti během vzdělávání rodičů.

Cílové skupiny
- Osoby se zdravotním postižením
- Osoby pečující o osobu blízkou

Cíle projektu
- Zvýšení zaměstnatelnosti osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce.
- Komplexním souborem systematického koučinku zaktivizovat a namotivovat klienta k vyhledávání zaměstnání, k návratu na trh práce a to pomocí individuální a skupinové práce s klientem.
- Zvyšování zaměstnatelnosti pomocí vzdělávacích bloků, zejména 3 rekvalifikací.
- Vytváření 20-ti nových míst s pracovním úvazkem 0,5, jejichž vznik bude podpořen mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců.
- Zpřístupnění aktivit projektu a dalších aktivit nabízených vzdělávacím a rodinným centrem i osobám s těžším stupněm zdravotního postižení (bezbariérové úpravy).


Závěrečné shrnutí projektu: Společná cesta k zaměstnání

Projekt reagoval na specifické potřeby dvou cílových skupin - osob se zdravotním postižením a osob pečujících o osobu blízkou (zejména dítěte s postižením či seniora). Cílem bylo zvýšení zaměstnanosti obou skupin osob, které byli znevýhodněny na trhu práce.

Projekt podpořil celkem 49 osob, z toho 39 žen a 10 mužů. Počet úspěšných absolventů kurzu byl 124, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Osobám zapojených do projektu byla poskytnuta podpora formou 3 rekvalifikačních kurzů, dále motivačního bloku, finanční gramotnosti a bilanční diagnostiky a komplexní soubor systematického koučinku, kterým jsme docílili aktivizaci a motivaci klienta k vyhledávání zaměstnání a k návratu na trh práce.

Během trvání projektu jsme podpořili vznik 22 nových pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, které byly podpořeny mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců, čímž jsme dosáhli aktivního zapojení 45% podpořených osob na trh práce, získání pracovních zkušeností a aplikace naučených znalostí z rekvalifikačních kurzů v praxi v režimu zkrácené pracovní doby, který byl pro mnohé klienty podmínkou pro setrvání na trhu práce.

Pracovní místa byla vytvořena u těchto zaměstnavatelů: Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Aircraft Industries, a.s., DAT, s.r.o., Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, Team Training, spol. s r.o., Základní škola Sportovní, příspěvková organizace, Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Uherskohradišťská nemocnice a.s., Základní škola a Mateřská škola Větrná, příspěvková organizace, Marek Jindra -Marell, Atist s.r.o., Diakonie ČCE - středisko CESTA, Základní škola, Staré Město, příspěvková organizace, Evektor, spol. s r.o., Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, Akropolis, o.s., Mateřská škola Uherské Hradiště (Svatováclavská 943), Euregnia s.r.o.

V průběhu celé doby projektu byla k dispozici klientům poradna. Klientům byla nabídnutá i přímá podpora v podobě příspěvků na dopravu, stravné a příspěvku na zajištění péče o děti během vzdělávání rodičů.
Pro zpřístupnění aktivit projektu i osobám s těžším stupněm zdravotního postižení byl vybudován bezbariérový přístup.

Účastníci projektu dál můžou využívat poradnou pro uplatnění na trhu práce, která bude fungovat i po jeho ukončení. Tato poradna bude přístupná i dalším klientům centra spadajících do zvolených CS projektu. Lidé mohou i po skončení projektu tuto poradnu navštěvovat osobně, konzultace budou poskytovány i telefonicky, písemně nebo emailem. Dále bude udržitelnost zajištěna nabídkou kurzů a některých aktivit projektu po jeho ukončení, a to placenou formou nebo realizací dalšího projektu v rámci dotačních titulů.

Celkové hodnocení projektu Cesta je kladné, jak ze strany cílové skupiny, tak i ze strany realizátora. Projekt byl velmi pozitivně hodnocen i na místní úrovni jednak Městem Uherské Hradiště - pracovníky odboru sociálního a zdravotního, kteří řeší problematiku cílových skupin projektu, Úřadem práce Uherské Hradiště, dále i ze strany dalších organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb, s nimiž centrum AKROPOLIS úzce spolupracuje.

V Uherském Hradišti 23. 7. 2014

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz