Projekt Vzdělávání lektorů

popis projektu OP VK - Vzdělávání lektorů


Celý název projektu:Vzdělávání lektorů pro náhradní rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0019
Projekt řeší komplexně zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji zaměřených na práci s pěstouny i žadateli o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích a dalších rodin v agendě SPODu.

Hlavním cílem projektu je
zvýšení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání z řad organizací, které mají pověření k výkonu SPOD ve Zlínském kraji, dále z neziskových a příspěvkových organizací, které působí v oblasti vzdělávání v sociální oblasti, spolupracují s pěstouny a náhradním i rodiči, rodinami a osobami v tíživé či mimořádné životní situaci, odbory sociálních služeb a zdravotnictví, speciálně s odděleními sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů, v jejichž rámci dojde k získání nových znalostí a dovedností v oblastech, které jsou pro tyto lektory klíčové a při výchovné a vzdělávací práci nezbytné.


Aktivity projektu reagují na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012, která je účinná od 1.1.2013. Tato novela stanovuje povinnost osobám pečujícím vzdělávat se 24 hodin ročně (§47 a odst. 2). Dále také reagují na potřeby rodičů s dětmi v obtížných životních situacích, s diagnostikami ADD, ADHD, poruchami chování a učení atd.


Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů (viz příloha č. 14 popis modulů), kteří budou dále vzdělávat pěstouny i žadatele o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích.

Dva z modulů - Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí Snoezelen a Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti jsou inovativními prvky projektu, nabízejí nové metody řešení a zvládání náročných situací v rodině. Projekt jako celek nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.
Vzdělávací moduly korespondují s Vyhláškou k ZSPOD, kde je blíže specifikován Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci. Jedná se o zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí.


Cílovou skupinou projektu jsou lektoři dalšího vzdělávání, kteří zvýší svoji kvalifikaci prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů a budou dále vzdělávat pěstouny i žadatele o náhradní rodinnou péči v agendě SPODu, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích.
Projekt reaguje na potřeby lektorů: nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.
Vzdělávací moduly korespondují s Vyhláškou k ZSPOD. Jedná se o zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí.
Projekt reaguje na potřeby lektorů: nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.

Kontakt:

Manažerka projektu: Mgr. Jitka Janíková | e-mail: jitka.janikova@akropolis-uh.cz

Manažerka aktivit: Bohdana Poláchová | e-mail: bohdana.polachova@akropolis-uh.cz | tel.: 775 625 925


Vzdělávací aktivity projektu a přihláška ZDE.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny