Leonardo mobility 2013


Projekt č.: CZ/13/LLP-LdV/PLM/134007
Uprostřed podzimu 25. 10. - 7. 11. 2013 byla uskutečněna dvoutýdenní pracovní stáž ve Velké Británii, za účelem odborného vzdělávání a odborné přípravy. Projekt mobility v rámci celoživotního učení s názvem Leonardo da Vinci, byl uskutečněn prostřednictvím vzdělávacího, rodinného a dobrovolnického centra Akropolis v Uherském Hradišti.

Tuto velmi obohacující příležitost, mohli využít pracovníci v pomáhajících profesích. Rovněž mohly být zapojeny osoby s kvalifikací pracovníků v sociální oblasti, které byly bez zaměstnání a stáž by jim mohla pomoci v uplatnění na trhu práce.
Vybráno pro stáž bylo 10 osob s VŠ nebo VOŠ vzděláním, pracující v pomáhajících profesích, spolupracující s centrem Akropolis. V rámci stáže, si účastníci prošli kulturní a jazykovou přípravou.
Koordinaci a supervizi účastníků prováděla za Akropolis, o. s. (příjemce grantu) během stáže vedoucí projektu Dagmar Mega. Pomoc při organizaci ubytování a kulturního programu, byla zajištěna zprostředkujícím partnerem Bridgwater International panem cllr.Brianem Smedleym.
Místem výkonu stáže byly dvě hostitelské organizace UK  Worcester Snoezelen ve Worcester - což je nezávislá charitativní organizace, nabízející svým klientům multisenzorické prostředí, kde je možné naplno využívat svých smyslů (hmatových, sluchových, zrakových) a relaxovat. Prostředí vhodné jak pro děti, tak dospělé v každém věku. Hlavní klientelou organizace jsou osoby s tělesným a duševním postižením. Dalším místem výkonu stáže bylo komunitní centrum  Eastover Community And Sports Trust v Bridgwater, zabývající se sociálně aktivizačními službami pro osoby bez přístřeší, programy pro osoby ekonomicky slabými, matkami s dětmi v tíživé situaci.
Rozšíření znalostí a zkušeností ze sociální oblasti bylo pro účastníky stáže velkým přínosem, jako i seznámení se sociokulturním prostředím a zlepšení jazykové vybavenosti. Pro některé z účastníků se stáž stala životní událostí. Předání zkušeností a obohacení v profesní i osobní rovině. Dalším faktorem bylo rozšíření vědomostí v oblasti snoezelen. Stáž byla natolik inspirativní, že uherskohradišťské centrum plánuje zařadit do svých aktivit, jednu z nejoblíbenějších aktivit centra Worcester Snoezelen "Rock school"." Věříme, že díky posbíraným zkušenostem budeme stejně úspěšní jako naši angličtí kolegové." Uvedl Mgr. Zdeněk Vilímek, mezikoterapeut a speciální pedagog z centra Akropolis v Uherském Hradišti.
Fotogalerie ze stáže.
Podrobné informace: Leonardo mobility

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny