Gramotnost není jenom čtení

popis projektu Gramotnost není jenom čtení


Číslo projektu:CZ.1.07/3.1.00/50.0201
Realizátor projektu: Akropolis, o.s.
Partneři projektu:pro Jihomoravský kraj - Facilita CZ, pro Pardubický kraj - MC Krůček
Projekt Gramotnost není jenom čtení reaguje na vzdělávací potřeby obyvatel malých obcí do 2000 obyvatel na území Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a řeší zvyšování obecných kompetencí v oblasti
finanční, spotřebitelské, právní a počítaþové gramotnosti a základech podnikání.
V rámci projektu dojde k realizaci komplexu 5 vzdělávacích modulů (Peníze se počítají, Nenechám se napálit, Živím sám sebe, Neznalost zákona neomlouvá, Naučte se jak s chytrými telefony či tablety) v každé zapojené obci. Vzdělávací potřeby CS obyvatel malých obcí nejsou v současnosti v rámci jiného vzdělávacího programu dostatečně reflektovány. Aktivity projektu překonávají bariéry v dostupnosti dalšího vzdělávání pro tuto CS.
Podpořeno bude celkem 600 osob, 200 osob v každém kraji.
Ve Zlínském kraji se zapojily obce: Babice, Březolupy, Březová, Popovice a Tupesy.
V Jihomoravském: Březí, Hlohovec, Hostěradice, Nenkovice, Pasohlávky.
V Pardubickém kraji to jsou obce: Bělá nad Svitavou, Bystré, Městečko Trnávka, Sebranice, Telecí.
Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé obcí z výše uvedených krajů, které mají méně než 2 000 obyvatel. Zástupci CS zvýší svoji kvalifikaci, gramotnost, uplatnitelnost na trhu práce a rozšíří si znalosti o možnostech podnikání prostřednictvím vzdělávacích modulů a individuálních konzultací s lektory.
Jedná se o finanční, počítačovou, spotřebitelskou, právní gramotnost a základy podnikání.
CS tak vzejde z řad těch, kteří budou chtít či potřebovat tento handicap překonat.
CS tedy budou tvořit nezaměstnaní, lidé na MD/RD, osoby, které zvažují sebezaměstnávání formou podnikání. Dále se bude jednat o účastníky, kteří řeší otázky a problémy z oblasti financí či práva nebo ty, kteří vlastní či chtějí vlastnit a plnohodnotně využívat IT zařízení. CS bude heterogenní skupinou lidí v produktivním věku.
Termíny jednotlivých kurzů v jednotlivých obcích budou vypsány od září 2014.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Kontakt a bližší informace o projektu:
Koordinátorka projektu: Pavlína Krátká - tel.: 608 851 095
Projekt Gramotnost na facebooku.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny