Potřebujeme genderové brýle?

popis projektu GB


Potřebujeme genderové brýle?
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00322
Doba realizace: 1.3.2012 - 28.2.2015

Setkali jste se již s pojmem gender? Možná, možná ne. Často je gender mylně ztotožňován s feminismem, stále má ale většina lidí o jeho významu mylnou představu. A o čem lidé málo vědí, toho se obávají nebo zastírají svou nejistotu znevažováním a ironií.

Ambicí projektu „Potřebujeme genderové brýle?" je upozorňovat na stereotypy a bourat předsudky.
Slýcháte, že určité práce jsou určeny pro ženy a jiné pro muže?
Nejste si jisti, zda jako žena/muž můžete vykonávat určité povolání?
Hledáte na internetu dárek pro děvče a najdete ho v kategorii „pro kluky"?
Vadí vám narážky na „ženu za volantem"?

Tyto a jim podobné situace a tvrzení staví bariéry mezi lidmi a potlačují rovné šance na uplatnění a spokojený život.
Rádi bychom naším projektem přispěli k citlivějšímu pohledu (proto genderové brýle) na lidi a situace kolem nás, ke změně myšlení, toleranci odlišností a rovným příležitostem všech bez rozdílu.


V regionu Uherskohradišťska odstartoval 1.3.2012 tříletý projekt věnující se genderové problematice a prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Řešitelem projektu je centrum Akropolis, které se této problematice věnuje dlouhodobě. Cílem projektu je vzdělávat veřejnost v tématu genderu, pomáhat znevýhodněným skupinám na trhu práce a zajistit jejich uplatnění ve spolupráci s firmami v Uherském Hradišti a okolí.

Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy o tom, jak by se měli chovat ženy a muži v jednotlivých životních rolích, jak by se měli cítit, myslet. Zažitým stereotypem je například dělba práce na ženské a mužské profese, vykonávání domácích prací, ale i to, jaké hračky jsou „vhodné" pro dívky a jaké pro chlapce v dětském věku.

Cílem projektu je na tyto stereotypy upozorňovat, bourat předsudky a snažit se o to, aby jak veřejnost, tak zejména zaměstnavatelé nasadili jakési pomyslné genderové brýle a snažili se o zavedení rovných příležitostí žen a mužů v praxi.


Projekt Genderové brýle řeší komplexně prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.


Kurzy jsou vhodné pro:
- ženy starší 50 let
- muže v obdobné situaci jako ženy a s malými dětmi,
- dlouhodobě nezaměstnané ženy
- rodiče vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené.

V rámci projektu budou organizovány vzdělávací kurzy, workshopy a semináře.
Během tří let trvání projektu centrum Akropolis realizujeme celkem 4 kurzy v 5 výukových blocích.


Více na: Kurzy Genderové brýle


V návaznosti na jednání se zaměstnavateli v regionu Uherskohradišťska budou vytvořena pracovní místa pro tyto znevýhodněné skupiny a současně vytvořeny modely flexibilních forem organizace práce.


Projekt je podpořen OP LZZ
Partnery projektu jsou: Obec strání www.strani.cz a Euregnia s.r.o. www.euregnia.cz


kontakt pro bližší informace:genderovebryle@akropolis-uh.cz

Pavlína Krátká
koordinátorka projektu

email: pavlina.kratka@akropolis-uh.cz
tel.: 608 981 095


Projekt Genderové brýle je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Více informací o genderové problematice, či případné dotazy Vám zodpovíme zde: g.poradna@akropolis-uh.cz


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny