Rovné příležitosti žen a mužů

stránka se věnuje genderu, rovným přiležitostem žen a mužů, nerovnosti, genderovým stereotypům


GENDER NENÍ FEMINISMUS.
O genderu, rovných přiležitostech žen a mužů, nerovnosti pohlaví, genderových stereotypech.

Tato sekce patří k projektu centra Akropolis "Potřebujeme Genderové brýle?": http://www.akropolis-uh.cz/kurzy/Projekt+Genderove+bryle/2479880g1fd.html
Zde najdete zajímavé odkazy na další webové stránky, články, obrázky, videa věnující se proglematice genderu, zobrazení žen a můžů v různých rolích apod.:
GENDEROVÉ STEREOTYPY V MÉDIÍCH | role ženy
odkazy:
Reklamy urážející ženy (zdroj: Kámoška.cz)
Sexistické prasátečko | 4.ročník souteže
Tato soutěž každoročně upozorňuje na nesmyslné použití ženského těla v reklamě. Fotky těchto reklam jako návrhy zasílají samotní občané - posuďte VY , které reklamy jsou přehnané a na které jsme přehnaně přecitlivělí. ?
Kategorie Ženy pouze jako objekty,V této kategorii vám představujeme reklamy, ve kterých jsou ženy zobrazovány jako dekorativní prvek bez schopnosti vlastního myšlení. Tělo ženy je zde upřednostňováno před jinými projevy ženiny osobnosti. Následkem takové objektivizace mohou být jevy jako narušená osobní identita, popírání vlastní ženskosti, odmítání těla či patologické snahy dostát daným reklamním obrazům (například v podobě poruch příjmu potravy). Tyto reklamy často podporují koncept mýtu krásy a ustálených kulturních představ o tom, jak má žena vypadat a jak se má chovat, pokud jsou ženy neustále vystavovány takovým obrazům, mohou snadno získat dojem, že tak vypadat musí a chtějí.
(Autor: Aktuálně.cz) Kategorie Ženy pouze jako části těla | Další projevy sexismu.
zdroje: Aktuálně.cz a Ženská práva.cz

Téma: Otcové na rodičovské dovolené?
10 důvodů proč se starat o děti nejen po pracovní době

1) • Jste normální a zodpovědný muž.
Je přirozené chtít mít děti. Postaráním se o ně ukazujete, že přebíráte také svou zodpovědnost.

2) • Máte právo zůstat doma.
Neztratíte svoje zaměstnání pokud jdete na rodičovskou dovolenou.

3) • Je to jen dočasné. Brzy se vrátíte.
Čas běží rychle - stejně jako když jste v práci.

4) • Nejste nenahraditelný.
Může být dobré být dočasně nahrazen v práci někým jiným s novými nápady.

5) • Získáte životní rovnováhu.
Získáte jiný, zdravý přístup k vaší práci. Když máte vyrovnaný pracovní i osobní život, odvádíte lepší práci.

6) • Naučíte se lépe zvládat stres.
Když jste s dětmi delší dobu, je někdy těžké se nerozčílit.

7) • Zvýšíte si své kompetence - zdarma.
Stanete se lepším posluchačem, lépe porozumíte pohledu jiných lidí, naučíte se více upřednostnit další lidi, zvládnete dělat více věcí najednou.

8) • Budete mít více rád svou práci.
Starat se o děti je velmi náročná a namáhavá práce. Poté co si to zažijete, bude vám vaše zaměstnání připadat mnohem jednodušší.

9) • Stanete se mistrem improvizace.
Dítě pláče celou noc, no a? Naučíte se dát ze sebe to nejlepší v každé situaci.

10) • Stane se z vás nepřekonatelný diplomat.
Je mnohem těžší zvládnout množství nápadů a názorů malého dítěte než většinu konfliktů v práci.

Převzato a upraveno z projektu „Breaking patterns",
Dolní Rakousko, Ministerstvo sociálních věcí s podporou Evropské komise.


  • Rozhovor s Ivanou Kocourkovou, účastnicí kurzů Genderové brýle a úspěšnou žadatelkou o dotované místo:


  • Rozhovor s Monikou Rumíškovou, účastnicí kurzu Genderové brýle:


Desatero genderové korektnosti (žába na prameni) :
1. Vyhýbejme se genderově stereotypnímu uvažování o mužích a o ženách
2. Nezesměšňujme ženy nebo muže, které/kteří se chovají genderově nestereotypně.
3. Neoznačujme jako výjimky ženy/muže, které/kteří působí v méně typických rolích.
4. Neospravedlňujme genderové stereotypy pořekadly a příslovími, odkazy na přírodu či na vědecké autority.
5. Nehodnoťme rozdílně tentýž projev chování u žen a u mužů.
6. Všímejme si, jak je ženské tělo zneužíváno jako zkrášlující a sexuálně stimulující objekt v reklamě, apod.
7. Používejme tvary obojího rodu tam, kde mají označovat ženy i muže.
8. Užívejme ženské tvary názvů profesí, zejména tam, kde se jedná o konkrétní ženu.
9. Všímejme si rozmanitosti, která existuje mezi ženami. Všímejme si rozmanitosti, která je mezi muži.
10. Přemýšlejme, čemu se smějeme.
ROZHOVORY na facebooku centra Akropolis s účastnicemi kurzů projektu Genderové brýle:
rozhovor I.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472415792805578&set=a.100365073343987.106.100353400011821&type=1&theater
rozhovor II.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497297130317444&set=a.100365073343987.106.100353400011821&type=1&theater
Rozhovor s paní PAVLOU KAŃOVSKOU, absolventkou kurzů projektu Genderové Brýle.
Rozhovor s paní RENATOU KALOUSOVOU, absolventkou kurzů projektu Genderové brýle.

Genderové streotypy - český videospot: Ukázka z hraného instruktážního filmu o genderových stereotypech při výběru povolání žáků posledních ročníků ZŠ. Režie: Vojtěch Kopecký

Po škole


Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Po škole.


Komiks organizace Gender studies:

Komiks MATY


Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Komiks MATY.


Spot organizace Gender studies:

Nenechte se diskriminovat


Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Nenechte se diskriminovat.


Genderové role - muž a žena:

Gender roles

Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Gender roles.


Rozhovory s dětmi:

Interviews with kids

Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Interviews with kids.


Zobrazení genderových rolí v médiích:

Media´s portrayal of gender roles

Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Media´s portrayal of gender roles.


Genderové role v Disneyho pohádkách:

Gender roles in Disney

Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Gender roles in Disney.


Genderové stereotypy v reklamách:

Gender stereotypes in adverts

Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Gender stereotypes in adverts.


Organizace, spolky, společnosti apod. zabývající se genderem.
Genderové informační centrum NORA: www.gendernora.cz
Gender studies: www.genderstudies.cz
Gender & Sociologie ( Sociologický ústav AV ČR v.v.i.): www.soc.cas.cz/departments/cz/4/42/Gender-sociologie.html
Gender | rovné příležitosti | výzkum (Sociologický ústav AV ČR v.v.i.):  www.genderonline.cz/cs
Aperio:Občanské sdružení Aperio Usilují o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporují rovné zacházení se žen a mužů v rodině a na pracovním trhu. www.aperio.cz/210/cesky-trh-prace-optikou-genderovych-statistik

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny