Cíl služby

Zřízením dětské skupiny Rolnička pomáháme rodičům malých dětí slaďovat rodinný a profesní život. Vytvořením dětem přátelského prostředí umožníme rodičům návrat do zaměstnání či jinou formu jejich seberealizace.

Dětská Skupina Miniškolka Rolnička Staré Město, Michalská  1050

Jedná se o jednu třídu s dopoledním nebo celodenním režimem, kdy maximální počet na jednu pečující osobu je 6 dětí. Celková kapacita je max 12 dětí denně.

Dětská skupina Miniškolka Rolnička je veřejnou službou péče o děti, která není provozována za účelem dosažení zisku. Program miniškolky Rolnička je v souladu s Plánem výchovy péče s přihlédnutím na věk dětí.

Pracujeme s menší skupinkou dětí, což umožňuje individuální výchovnou péči. Rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše hravou formou. V rámci výukového programu je součástí muzikoterapie, balanční cvičení, rozvoj grafomotoriky atd.

Je zajištěna bezpečnost a zdraví dětí. Součástí je pohyb na čerstvém vzduchu (vlastní zahrada, vycházky po nábřeží řeky Moravy, na dětské hřiště v blízkosti miniškolky, přilehlé parky atd.) 

Je zajištěn stravovací a pitný režim a spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí.

Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku.

Péči o děti zajišťují pečující osoby s odbornou způsobilostí.