Režim dne

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení rozvíjíme pohyb dětí, kde se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na hřišti, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek, čekáme na maminky/tatínky

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v LISTOPADU

Rozvoj poznání:

Básničky

Písničky


- rozhovor o změnách v přírodě, v počasí, vycházky do přírody, pozorování, sběr barevných listů​​​​, příroda se ukládá ke spánku

- povídání o počasí, o jeho změnách,  Čteme Pohádky z Větrné Lhoty

-  vyprávíme si, čteme si, posloucháme pohádky a rozšiřujeme slovní zásobu.

Rozvoj kreativity:

- hra s barvami, rozvíjení jemné motoriky - mačkání hedvábného papíru, výrobky s podzimní tématikou - lístečky, dýně, stromy

- malování prstovými barvami, učíme se používat štětec, kreslíme pastelkami, dbáme na správné držení štětce a pastelky

- rozvíjíme představivost, kreativitu a fantazii

TO TO ZEBE

To je zima, to to zebe,
(stoj, ruce hladí tělo)

když padají vločky z nebe.
(dřepy)

Obléknem si rukavice,
(stoj, třít ruce)

bundy, šály i čepice
(ukazovat na část těla)

vyjdem mezi paneláky,
(chůze)

budem stavět sněhuláky.
(stoj, rukama děláme sněhuláka)


MRAZÍK

Mrazík, cení zoubky
(ukážeme naše zuby)

chtěl by do chaloupky,
(prosíme)

Co dovede, (nastavíme ruce),
to my víme! (ukážeme na hlavu)

dovnitř si ho nepustíme!
(kýváme hlavou, ne, ne)

Ať maluje pěkně zvenku,
(prstem děláme štětec)

bílé květy na okénku...
(malujeme kytičku)


POHÁDKA

Máme ruce a prstíčky,
(ruce nad hlavu a třepeme prstíky)

schováme je do pěstičky,
(zavíráme ruce v pěst)

bum, bum na vrátka,
(bušíme pěstičkami o sebe)

to je krátká pohádka.
(zatleskáme)


Ručičky si spolu hrají,
(motáme ručičkami)

jedna druhé pomáhají.
(hladíme si ručičky)

bum, bum na vrátka, (bušíme pěstičkami o sebe)

to je krásná pohádka.
(zatleskáme)


Nožičky my taky máme,
(zvedáme nožičky vysoko natažené dopředu)

pěkně si nimi zadupáme,
(zadupeme)

dupy dupy za vrátky,
(zadupeme rychleji)

to je konec pohádky.
(zatleskáme)

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ

Bude zima, bude mráz,

Kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám já se do dubu,

Tam tu zimu přebudu.


Bude zima, bude mráz,

Kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se já do bezu,

Až přestane, vylezu…​​​​​​​


JÁ DO LESA NEPOJEDU

Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně vzal sekeru.

Sekera je za dva zlatý
a topůrko za tolar,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně to všecko vzal.


PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Prší, prší, jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.
Pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz