Režim dne

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení rozvíjíme pohyb dětí, kde se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na hřišti, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek, čekáme na maminky/tatínky

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v KVĚTNU

Rozvoj poznání:

Básničky

Písničky/pohybová aktivita


- povídáme si o počasí, sázíme, pěstujeme 

- vyprávíme si o prožitém období

- zdokonalujeme hygienické návyky

-  vyprávíme si, čteme si, posloucháme pohádky a rozšiřujeme slovní zásobu.

- těšíme se na zahradu a hřiště :)

Rozvoj kreativity:

- hra s barvami, rozvíjení jemné motoriky

- vyrábíme obrázky s jarní tématikou 

- malování prstovými barvami, lepíme, mačkáme, skládáme

- rozvíjíme představivost, kreativitu a fantazii

Na výlet

Na výlet my jdeme spolu, (stojíme a přešlapujeme na místě)
do kopce a z kopce dolů. (2x do dřepu a vstyk)
Utíkáme z kopce klusem, (rozběhneme se po místnosti)
jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme "točení volantem")
Utíkáme, utíkáme, (stále běháme)
na nikoho nečekáme. (běháme a kroutíme hlavou "ne ne")
Z výletu už nemůžeme, (běh zpomalujeme až úplně zastavíme)
nožičkám my pomůžeme. (předkolníme se a chytíme nohy za kotníky)
Jeden krok a druhý krok, (takto chodíme po místnosti)
takhle půjdem domů rok.

Čmelák

Čmelák hraje na basu, (stojíme a napodobujeme hru na basu)
ve stoje i v kleče. (ze stoje si klekneme)
Svlékl se až do pasu, (předvádíme svlékání trička/svetříku)
pot mu z čela teče. (stíráme pot z čela pravou a poté i levou rukou).
Do trávy se překotil, (skutálíme se na záda a kolíbáme se)
pod kytičku stinnou. (rukama vytvoříme nad hlavou stříšku)
Košilku si propotil, (rukama se ovíváme)
teď už nemá jinou. (zkřížíme ruce, třeme si paže a třeseme se zimou)

Poveď se mi bábovičko

Poveď se mi bábovičko,
posypu tě cukříkem.
Jestli se mi nepovedeš,
tak tě praštím kyblíkem!!

Starý čáp

Starý čáp, klapy, klap, (chodíme s nohama vysoko, rukama klapeme jako se zobáky)
chodí k brodu, čeřit vodu.
Čápice ho provází, chytá žáby pod hrází.
Starý čáp, capy, cap,
cape bosý po rákosí.
Za ním cape čápice, ráchají se v rybníce.

(Dospělí jsou čápi, děti jsou žabky - skáčou jako žáby. Čápi chytají žabky. Žabky se zachrání skokem do vody - obruč, kolo z provázku...)

Když jsem já sloužil

Když jsem já sloužil to první léto
Vysloužil jsem si kuřátko za to
A to kuře krákoře, běhá po dvoře
Má panenka pláče doma v komoře

Když jsem já sloužil to druhé léto
Vysloužil jsem si kachničku za to
A ta kačka bláto tlačká..

Když jsem já sloužil to třetí léto
Vysloužil jsem si husičku za to
A ta husa chodí bosa...

Když jsem já sloužil to čtvrtý léto
Vysloužil jsem si vepříka za to
A ten vepř jako pepř...

Když jsem já sloužil to pátý léto
Vysloužil jsem si telátko za to
A to tele hubou mele...

Když jsem já sloužil to šestý léto
Vysloužil jsem si kravičku za to
A ta kráva mléko dává...

Když jsem já sloužil to sedmý léto
Vysloužil jsem si volečka za to
A ten vůl jako kůl...

Když jsem já sloužil to osmý léto
Vysloužil jsem si botičky za to
A ty boty do roboty...

Když jsem já sloužil poslední léto
Vysloužil jsem si děvčátko za to
To děvčátko jak poupátko......


A to kuře krákoře, běhá po dvoře
Má panenka stele postel v komoře

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz