Režim dne

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení rozvíjíme pohyb dětí, kde se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na hřišti, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek, čekáme na maminky/tatínky

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v srpnu

Rozvoj poznání:

Básničky

Písničky


- povídáme si na téma „Letní radovánky“ – dovolená, koupání, pikniky, zážitky, pobyt v přírodě, upevňujeme komunikační dovednosti

- loučíme se s kamarády, kteří odchází do "velkých" školek

- čteme si, posloucháme pohádky a rozšiřujeme slovní zásobu. SKÁKAL PES, PŘES OVES

Skákal pes, přes oves,
přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš,co děláš,
žes tak vesel stále.
Řek bych vám,
nevím sám,
hop a skákal dále.


MĚLA BABKA, ČTYŘI JABLKA

Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě,     

dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně.

Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku,

pojď dědoušku na taneček, já si s tebou dupnu.


ŽABKA

Skáče, skáče žabička, (skáčeme jako žabičky
)
okolo malého rybníčka. (okolo kruhu, švihadla-kruh)

Rozhlíží se kolem sebe, (díváme se kolem sebe)                  

kde je asi modré nebe. (ukážeme vzhůru k nebi)                                          
Nebe není pro žabičky, (kroutíme hlavou – ne)

ty radši skočí do vodičky. (skočíme všichni do kruhu – vodičky).
POLETUJE MOTÝL TIŠE


Poletuje motýl tiše, (chodíme na špičkách, máváme rukama jako křídly)
má křidýlka jako z plyše. 
Dosedne na kytičku,
(sedneme si do dřepu)
odpočívá chviličku.
Pak poletí zase dál,
(běháme po místnosti a opět máváme rukama jako křídly)
jako by se dětí bál.MOJE TĚLO


Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči na koukání.
Dvě nožičky na chození a dvě ruce na mazlení.


              MYŠÍ ZAŘÍKADLO


                Myši chodí tuze tiše

              mají tlapky jako z plyše.

                       Tiše myši, ši, ši, ši

                  Ať Vás kočky neslyší!

Rozvoj kreativity:

- malování prstovými barvami, učíme se používat štětec, kreslíme pastelkami, dbáme na správné držení štětce a pastelky

- práce s různými materiály  - hedvábný papír, folie, ....(jemná motorika).

- rozvíjíme představivost, kreativitu a fantazii


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz