Režim dne

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení rozvíjíme pohyb dětí, kde se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na hřišti, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek, čekáme na maminky/tatínky

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v květnu

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- trénujeme špetkový úchop nezbytný pro správné držení tužky

- povídáme si o jaru, zvířátkách, počasí

- posloucháme pohádky, trénujeme na besídku

- balanční cvičení, koordinace těla

HOLKA MODROOKÁ

Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká nesedávej tam.

V potoce se voda točí, podemele Tvoje            oči,  holka modrooká nesedávej tam.                     

MÁMO, TÁTO V KOMOŘE JE MYŠ

Mámo, táto v komoře je myš.

pustíme tam kocoura,

on tu myšku vyšťourá,

mámo, táto, v komoře je myš.


IVÁNKU NÁŠ

Ivánku náš, copak děláš,

děti jdou do školy,

tys ještě v posteli,

o nic nedbáš,

Ivánku náš.       

ČÁRY MÁRY FUK

Čáry máry fuk,
ať tu není kluk.
Ať tu nejsou holčičky,
ať tu skáčou žabičky. (děti začnou skákat jako žabičky)
(ať tu bučí kravičky, ať tu bzučí včeličky,...)

         KDYŽ JÁ SE VYTÁHNU …

Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky)
až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku)
Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu)
do výšky skočím. (vyskočíme)
Když já si lehnu, (lehneme si)
ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)


MAMINKA

Spanilá jak růžička, dala mi půl srdíčka.

Umí něžně pohladit, v pravou chvíli poradit.

Jenom jednu každý má, celý den se usmívá!!!


- Opakujeme básničky, které už umíme

Rozvoj kreativity:

- zapouštění barev

- vymalováváme

- malujeme prstovými barvami 

- lepíme geometrické tvary