Projekt Miniškolka Rolnička Staré Město

Název projektu: Miniškolka Rolnička Staré Město

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017045

Cílem projektu: Udržení služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Realizace projektu: od 1.1.2021 do 30.6.2022


Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.