Ceník služeb

Od července 2018 jsou zavedeny měsíční paušální platby za služby v dětské skupině, které musí být zaplaceny vždy do 15. daného měsíce převodem na bankovní účet Akropolis:
FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc dané paušální platby.


Ceník služeb platný od 1.10.2023

Měsíční paušál se nevrací.

Polodenní hlídání:

  • 1x - 5x týdně; měsíční sazba 3 500 Kč + strava 63 Kč/den

Celodenní hlídání:

  • 1x - 5x týdně; měsíční sazba 3 500 Kč + strava 80 Kč/den


Platba za stravné se platí vždy do 15. následujícího měsíce  na účet Akropolis:

FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok - strava.

Pokud předem víte, že Vaše dítě do miniškolky Rolnička některý den nepřijde, omluvte jej nejlépe telefonicky den předem. Stravné Vám nebudeme účtovat. Pokud však dítě nestihnete omluvit do 7.15 hodin ráno, bude s ním při přípravě stravy počítáno a stravné Vám bohužel budeme muset naúčtovat.


Za rezervaci místa je od 1.9.2021 v DS účtována záloha ve výši 500 Kč, o kterou je v případě nástupu dítěte do DS ponížen 1. měsíční paušál.