Aktivity

Klubík
počet termínů: 1

červnové setkávání rodičů s dětmi

HORIZONT
počet termínů: 1

Projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce

Miniškolka - jak se přihlásit
počet termínů: 1

přihlášky do miniškolky Rolnička v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Programy snoezelen
počet termínů: 1

Programy Snoezelen pro veřejnost a školy v Akropolis v Uherském Hradišti.

Poradna pro rodiče a děti
počet termínů: 1

Psychologická poradna pro rodiče a děti v centru Akropolis

Pracovně právní poradna
počet termínů: 1

Pracovně právní poradna v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Bezplatná genderová poradna v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Sociálně právní bezplatná poradna

Poradna pro oběti domácího násilí v centru Akropolis Uherské Hradiště