Režim dne

Režim dne v dětské skupině miniškolky Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek (ST, PÁ) - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení (ÚT malý sál, ČT velký sál) děti rozvíjejí své pohybové schopnosti a dovednosti. 

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk (středa, pátek), Zdravé cvičení (úterý, čtvrtek)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "BARVY ROKU"

Co nás čeká v Lednu 2021

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- vzpomínáme na Vánoce

- povídáme si, co jsme dostali od Ježíška

- vyprávíme si o zvířátkách v zimě

- trénujeme samoobsluhu při zimním oblékání

- povídáme si o zimě, hrajeme si ve sněhu

- Anglický jazyk: Učíme se zvířátka

- Zdravé cvičení: balanční cvičení, koordinace těla

- Tři králové

- Když jsem husy pásala

- Dú Valaši dú

- Komáři se ženili

- Opakujeme písničky, které už umíme

- Volá vločku vločka

- Stojí stojí stromeček

- Bublina

- Iglú si postavíme

- Opakujeme básničky, které už umíme.

Rozvoj kreativity:

- Malujeme vodovými barvami - štětcem a houbičkou

- Malujeme prstovými barvami

- Malujeme voskovkami

- Práce s lepidlem
Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz