Režim dne

Režim dne v dětské skupině miniškolky Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek (ST, PÁ) - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení (ÚT malý sál, ČT velký sál) děti rozvíjejí své pohybové schopnosti a dovednosti. 

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk (středa, pátek), Zdravé cvičení (úterý, čtvrtek)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)

Roční téma "BARVY ROKU"

Co nás čeká v Říjnu 2021


Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- Opakujeme si jména vlastní a jména kamarádů

- Povídáme si o podzimu, pozorujeme změny v přírodě

- Upevňujeme si pravidla miniškolky

- Sbíráme jablíčka na naší zahrádce

- Pásla ovečky

- Holka modrooká

- Šla Nanynka do zelí

- Mámo táto v komoře je myš

- Opakujeme písničky, které už umíme

- Foukej, foukej vetříčku

- Kutálí se ze dvora

- Kutálí se dýně

- Ježek

- Opakujeme básničky, které už umíme.

Rozvoj kreativity:

- malujeme vodovými barvami - štětcem a houbičkou

- Zdobíme si dýně na "Dýňování a Zamykání zahrady"

- Tiskneme

- Práce s lepidlem a krepovým papírem

11.-14.2021 Dýňování

15.10.2021 Zamykání zahrady
Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz