Režim dne

Režim dne v dětské skupině miniškolky Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek (ST, PÁ) - hravou a zábavnou formou se seznamujeme s anglickým jazykem. Ve zdravém cvičení (ÚT malý sál, ČT velký sál) děti rozvíjejí své pohybové schopnosti a dovednosti. Rozvíjíme slovní zásobu při učení říkanek s písniček.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk (středa, pátek), Zdravé cvičení (úterý, čtvrtek)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)

Roční téma "Svět kolem nás"

Co nás čeká v Listopad 2023


Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- Pozorujeme změny v přírodě - stromy, rostliny

- Povídáme si o tom, jak se příroda připravuje na zimu, co dělají zvířátka

- Učíme se rozpoznávat barvy

- Začínáme nacvičovat na vánoční besídku

- Anglický koutek - opakování jmen, učíme se členy rodiny

- Zdravé cvičení - cvičíme s pomůckami - ohýbáme tělíčko

- Kočka leze dírou

- Mikuláš už zvoní, cinká

- Kalamajka mik, mik, mik

- Mik, miku, Mikuláš

- Opakujeme písničky, které už umíme

- Dešťové kapičky

- Já jsem ježek

- Řežu dříví na polínka

- Kde se vzal, tu se vzal

- Opakujeme básničky, které už umíme.

Rozvoj kreativity:

- Pracujeme s lepidlem

- Mačkáme, trháme, lepíme

- Malujeme prstovými barvami

- Tiskneme