Projekt Miniškolka Rolnička

Název projektu: Miniškolka Rolnička

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016456

Cílem projektu: Rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Realizace projektu: od 1.7.2020 - 30.6.2022


Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.