Ceník služeb

Ceny služeb v dětské skupině Miniškolka Rolnička v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Od července 2018 jsou zavedeny měsíční paušální platby za služby v dětské skupině, které musí být zaplaceny vždy do 15. daného měsíce převodem na bankovní účet Akropolis:
FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc dané paušální platby.


Ceník služeb platný od 1.10.2023

Měsíční paušál se nevrací.

Polodenní i celodenníhlídání:

  • 1x - 5x týdně; měsíční sazba 3 500 Kč + strava
  • strava za dopoledne 63 Kč/den
  • strava za celodenně  80 Kč/den
Platba za stravné se platí vždy do 15. následujícího měsíce  na účet Akropolis:

FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok - strava.

Pokud předem víte, že Vaše dítě do miniškolky Rolnička některý den nepřijde, omluvte jej nejlépe telefonicky den předem. Stravné Vám nebudeme účtovat. Pokud však dítě nestihnete omluvit do 7:15 hodin ráno, bude s ním při přípravě stravy počítáno a stravné Vám bohužel budeme muset naúčtovat.