Cíl služby

V centru AKROPOLIS bude od 1.7.2018 zahájen provoz dětské skupin Miniškolka Rolnička.

Zřízením dětské skupiny Rolnička pomáháme rodičům malých dětí slaďovat rodinný a profesní život. Vytvořením dětem přátelského prostředí umožníme rodičům návrat do zaměstnání či jinou formu jejich seberealizace.

Dětská Skupina Miniškolka Rolnička Uherské Hradiště, Stará Tenice 1343

Jedná se o dvě třídy s dopoledním nebo celodenním režimem, kdy minimální počet na jednu pečující osobu je 6 dětí. Celková kapacita obou tříd je 24 dětí denně.

Dětská skupina Miniškolka Rolnička je veřejnou službou péče o děti, která není provozována za účelem dosažení zisku. Program miniškolky Rolnička je v souladu s Plánem výchovy péče s přihlédnutím na věk dětí.

Pracujeme s menší skupinkou dětí, což umožňuje individuální výchovnou péči. Rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše hravou formou. V rámci výukového programu je součástí muzikoterapie, balanční cvičení, logopedie, rozvoj grafomotoriky atd.

Je zajištěna bezpečnost a zdraví dětí. Součástí je pohyb na čerstvém vzduchu (vycházky po nábřeží řeky Moravy, na dětské hřiště v sousedství centra, přilehlé parky atd.), v případě nepříznivého počasí využíváme pobyt ve sportovním sále v 1. patře Akropolis, které je vhodně vybaveno sportovním a didaktickým náčiním a nářadím.  

Je zajištěn stravovací a pitný režim (dovoz obědů ze stravovacího zařízení ve Strážnici) a spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí.

Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku.

Péči o děti zajišťují pečující osoby s odbornou způsobilostí.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz