Kdo se stará o děti

Kdo se stará o děti v dětské skupině Miniškolka Rolnička Uherské Hradiště.

MARTINA NOVOTNÁ

- vedoucí dětské skupiny Miniškolky Rolnička

- lektorka aktivity "Zdravý rozvoj dítěte od 1-1,5 roku"

- lektorka aktivity "Hudebně pohybový kroužek pro děti 3 - 6 let"

Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • pečující osoba v miniškolce od 2012
 • 2012 - Pracovník v sociálních službách - nepedagogická činnost
 • 2012 - Stáž ve Worcesteru v rámci projektu Leonardo - program aktivit v multisenzorickém prostředí - Snoezelen
 • 2013 - Zdravotní gramotnost
 • 2015 – Gender jako součást školní socializace
 • 2016 - Cesty spolu - společně proti šikaně
 • 2017 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • 2017 - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován - manželé Kopřivovi
 • 2018 - Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra
 • 2018 - Vzdělávací cyklus v rámci projektu "Podpora implemetace dětskýchh skupin"
 • 2019 - Dvouleté děti v mš a naplňování jejich potřeb

KRISTÝNA MAHDALOVÁ

- pečující osoba v miniškolce Rolnička

- lektorka aktivit "Fitness aerobik"

Vzdělání a kurzy

 • 2015 - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, obor Přírodovědné lyceum
 • 2018 - Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházkyILONA KOVÁCSOVÁ

- pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2003 - Žena a trh práce
 • 2009 - Všeobecný sanitář
 • 2011 - Respektovat a být respektován
 • 2012 - První pomoc ZDrSEM
 • 2012 - Kurz pro pečující osoby o malé děti a předškoní děti
 • 2012 - Pohybové hry s hudbou
 • 2012 - Rozbor kresby týraného a zneužívaného dítěte
 • 2013 - Pracovník v sociálních službách
 • 2015 - Sportovní masáž
 • 2017 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


DARJA PEŇÁZOVÁ

- pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvěddčení

 • 2012 - Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
 • 2018 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky