Kdo se stará o děti

Kdo se stará o děti v dětské skupině Miniškolka Rolnička Uherské Hradiště.

MARTINA NOVOTNÁ

 • vedoucí dětské skupiny Miniškolky Rolnička

Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • pečující osoba v miniškolce od roku 2012
 • 2012 - Pracovník v sociálních službách
 • 2012 - Stáž ve Worcesteru v rámci projektu Leonardo - program aktivit v multisenzorickém prostředí - Snoezelen
 • 2013 - Zdravotní gramotnost
 • 2015 – Gender jako součást školní socializace
 • 2016 - Cesty spolu - společně proti šikaně
 • 2017 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • 2017 - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován - manželé Kopřivovi
 • 2018 - Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra
 • 2018 - Vzdělávací cyklus v rámci projektu "Podpora implemetace dětskýchh skupin"
 • 2018 - Praktický nácvik první pomoci na modelu
 • 2019 - Dvouleté děti v mš a naplňování jejich potřeb
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Adaptace a rozvoj dítěte
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2021 - Dětský výtvarný projev
 • 2022 - Základní školení první pomoci
 • 2023 - Infekční onemocnění u dětí v dětských skupinách
 • 2023 - Respektujucí komunikace s dítětem
 • 2023 - Pozorování vede k pochopení dětí a správné motivaci

KRISTÝNA MAHDALOVÁ

 • pečující osoba v miniškolce Rolnička
 • lektorka aktivit "Fitness aerobik"


Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2015 - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, obor Přírodovědné lyceum
 • 2018 - Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 - Hygienické předpisy v dětské skupině
 • 2020 - Příprava a tvorba plánu výchovy a péče v dětské skupině
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Adaptace a rozvoj dítěte
 • 2021 - Dětský výtvarný projev
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2022 - Základní školení první pomoci
 • 2023 - Infekční onemocnění u dětí v dětských skupinách
 • 2023 - Vztek a pláč
 • 2023 - Péče o "hyperaktivní" děti


Marcela Bařinková

 • pečující osoba v miniškolce Rolnička


Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2019 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Výtvarný materiál a nástroje
 • 2022 - Děti se speciálními potřebami - péče o "hyperaktivní" děti
 • 2022 - Základní školení první pomoci
 • 2023 - Podzimní a zimní měsíce s hudbou a pohybem
 • 2023 - Vztek a pláč
 • 2023 - Respektující komunikace s dítětemIlona Marková

 • pečující osoba v miniškolce Rolnička


Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2021 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2022 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2022 - Adaptace a rozvoj dítěte
 • 2022 - Základní školení první pomoci
 • 2022 - Děti se speciálními potřebami:  Péče o "hyperaktivní" děti
 • 2023 - Podzimní a zimní měsíce s hudbou a pohybem
 • 2023 - Vztek a pláč