Kdo se stará o děti

Kdo se stará o děti v dětské skupině Miniškolka Rolnička Uherské Hradiště.

MARTINA NOVOTNÁ

- vedoucí dětské skupiny Miniškolky Rolnička

- lektorka aktivity "Zdravý rozvoj dítěte od 1,5 - 2 let"

- lektorka aktivity "Hudebně pohybový kroužek  3 - 6 let"

Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • pečující osoba v miniškolce od roku 2012
 • 2012 - Pracovník v sociálních službách
 • 2012 - Stáž ve Worcesteru v rámci projektu Leonardo - program aktivit v multisenzorickém prostředí - Snoezelen
 • 2013 - Zdravotní gramotnost
 • 2015 – Gender jako součást školní socializace
 • 2016 - Cesty spolu - společně proti šikaně
 • 2017 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • 2017 - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován - manželé Kopřivovi
 • 2018 - Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra
 • 2018 - Vzdělávací cyklus v rámci projektu "Podpora implemetace dětskýchh skupin"
 • 2018 - Praktický nácvik první pomoci na modelu
 • 2019 - Dvouleté děti v mš a naplňování jejich potřeb
 • 2020 - Školení hygienického minima

KRISTÝNA MAHDALOVÁ

- pečující osoba v miniškolce Rolnička

- lektorka aktivit "Fitness aerobik"

Vzdělání a kurzy

 • 2015 - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, obor Přírodovědné lyceum
 • 2018 - Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 - Hygienické předpisy v dětské skupině
 • 2020 - Příprava a tvorba plánu výchovy a péče v dětské skupině
 • 2020 - Školení hygienického minima
DARJA PEŇÁZOVÁ

- pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2012 - Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
 • 2018 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 -  Hygienické předpisy v dětské skupině
 • 2019 - Dvouleté děti, vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání
 • 2020 - Školení hygienického minima

Marcela Bařinková

- pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2019 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2020 - Školení hygienického minima

JITKA NĚMCOVÁ


pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2019 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 - Metodika pohybových her s dětmi do 2 let
 • 2019 - Metodika pohybových her s dětmi od 2 - 3 let
 • 2019 - Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
 • 2020 - Školení hygienického minima

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz