Kdo se stará o děti

Kdo se stará o děti v dětské skupině Miniškolka Rolnička Uherské Hradiště.

MARTINA NOVOTNÁ

 • vedoucí dětské skupiny Miniškolky Rolnička
 • lektorka aktivity "Zdravý rozvoj dítěte od 1,5 - 2 let"
 • lektorka aktivity "Hudebně pohybový kroužek  3 - 6 let"


Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • pečující osoba v miniškolce od roku 2012
 • 2012 - Pracovník v sociálních službách
 • 2012 - Stáž ve Worcesteru v rámci projektu Leonardo - program aktivit v multisenzorickém prostředí - Snoezelen
 • 2013 - Zdravotní gramotnost
 • 2015 – Gender jako součást školní socializace
 • 2016 - Cesty spolu - společně proti šikaně
 • 2017 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • 2017 - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován - manželé Kopřivovi
 • 2018 - Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra
 • 2018 - Vzdělávací cyklus v rámci projektu "Podpora implemetace dětskýchh skupin"
 • 2018 - Praktický nácvik první pomoci na modelu
 • 2019 - Dvouleté děti v mš a naplňování jejich potřeb
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Adaptace a rozvoj dítěte
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2021 - Dětský výtvarný projev
 • 2022 - Základní školení první pomoci

KRISTÝNA MAHDALOVÁ

 • pečující osoba v miniškolce Rolnička
 • lektorka aktivit "Fitness aerobik"


Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2015 - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, obor Přírodovědné lyceum
 • 2018 - Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 - Hygienické předpisy v dětské skupině
 • 2020 - Příprava a tvorba plánu výchovy a péče v dětské skupině
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Adaptace a rozvoj dítěte
 • 2021 - Dětský výtvarný projev
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2022 - Základní školení první pomoci


Marcela Bařinková

 • pečující osoba v miniškolce Rolnička


Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2019 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Výtvarný materiál a nástroje
 • 2022 - Děti se speciálními potřebami - péče o "hyperaktivní" děti
 • 2022 - Základní školení první pomoci

JITKA NĚMCOVÁ


 • pečující osoba v miniškolce Rolnička


Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2019 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 - Metodika pohybových her s dětmi do 2 let
 • 2019 - Metodika pohybových her s dětmi od 2 - 3 let
 • 2019 - Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2021 - Dětský výtvarný projev
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2021 - Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče
 • 2022 - Základní školení první pomoci

Ilona Marková

 • pečující osoba v miniškolce Rolnička


Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2021 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2021 - Výchova srdcem
 • 2022 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2022 - Adaptace a rozvoj dítěte
 • 2022 - Základní školení první pomoci
 • 2022 - Děti se speciálními potřebami:  Péče o "hyperaktivní" děti


DARJA PEŇÁZOVÁ

 • aktuálně mateřská dovolená


Vzdělávací kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • 2012 - Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
 • 2018 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2019 -  Hygienické předpisy v dětské skupině
 • 2019 - Dvouleté děti, vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání
 • 2020 - Hygienické minimum
 • 2021 - Laskavost, empatie, hranice ve výchově
 • 2021 - Výtvarný projev a nástroje
 • 2021 - Dětský výrarný projev
 • 2021 - Výchova srdcem