AKROPOLIS CUP UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2019

Soutěž v aerobiku jednotlivců registrovaných v Aerobic tour-aerobiková a taneční soutěž pro amatéry HOBBY CUP

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Naše soutěž je zařazená do postupové soutěže AEROBIC TOUR jako jedno ze základních kol. Více na www.aerobictour.cz

Součástí soutěže je i náš „HOBBY CUP“ – soutěž jednotlivců pro děti, které cvičí aerobik a tančí street dance 1x týdně a nejsou součástí závodních skupin! Zúčastnit se můžou děti, které cvičí kondičně např. v kroužcích DDM, školních klubech, střediscích volného času atd. Dále i děti z tanečních kroužků. Proto začínáme tak brzo!!


Fotogalerie z letošního ročníku  zde


Termín konání: neděle 24. 11. 2019

Čas: 7:45 – 16:45 hodin

Místo konání: tělocvična Gymnázia v Uherském Hradišti, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště

Soutěžní kategorie HOBBY CUP:

A / Aerobik 5-7 let

B / Aerobik 8-10 let

C / Tanec 6-8let

C+/ Tanec 9-11 let

D / Tanec 12 a více let


Soutěžní kategorie AEROBIC TOUR:

I. kategorie / BABY/ do 6 let

II. kategorie / KIDS / N/P 7-8 let

III. kategorie / CHILDRENS N/P / 9-10 let

IV. kategorie / TEENAGERS N/P/ 11-13 let

V. kategorie / JUNIORS N/P/ 14-17 let

VI.kategorie/ SENIORS N/P/ 18+

- Rozhodující je věk dítěte v roce konání soutěže

- Za správnost o zařazení do kategorií odpovídá trenér

- Nutná kartička pojištěnce, případně kopie, může sloužit i k prokázání věku závodníka, předkládá se při registraci jednotlivce na vyžádání

- Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér

- Doprovod je odpovědný za chování svých svěřenců, odpovídá za včasné nástupy jednotlivých kategorií podle časového harmonogramu a pokynů pořadatele a také za to, že se soutěžící budou zdržovat v určených prostorách. V šatnách budou dodržovat pořádek a za poškození majetku ponesou zodpovědnost. Přihlášeným bude po uzavření přihlášek zaslán přesný harmonogram týden před soutěží.

Soutěž je rozdělena:     Neprofi – Profi   N/P

Neprofi - pravidlaTato kategorie je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku, nezávodí ani netrénují v registrovaných klubech ČSAE a nejsou zařazeni v jiných soutěžích v kategoriích Profi.

Profi - pravidla

Tato kategorie je určena pro registrované i neregistrované závodníky FISAF a účastníky semifinále a finále mistrovství republiky soutěže v Master class v posledních dvou letech.

Pravidla:

Jednotlivci cvičí dle lektora a snaží se co nejlépe zachytit předvedený pohyb. V základním kole soutěže jednotlivců budou soutěžit všichni přítomní závodníci, bude zvolena choreografie a hudba příslušná věku soutěžní kategorie. Při bodování provedení rozhodčí hodnotí techniku a bezpečnost pohybů provedených závodníkem. Forma a bezpečnost pohybů je určována podle toho, zda jsou pohyby kloubů a končetin prováděny kontrolovaně, ve správných liniích a umístění v prostoru. Hodnotí se také správné držení těla, přesnost a rychlost pohybů. Silové (kliky,..) a flexibilní (provaz, high-leg kick,…) prvky nebudou zařazovány do soutěžních choreografií - týká se to kategorie Komerční aerobik. V případě jejich zařazení z důvodu zatraktivnění soutěže pro diváky, nebudou tyto prvky porotou hodnoceny.

U kategorie Profi jsou tyto prvky nezbytnou součástí.

Body se snižují například za: poskoky prováděné pouze na špičkách, přehnané propnutí kolen, zvedání ramen atd..

Hodnotí se také: nasazení, výraz, kontakt s divákem, pohybová dovednost a připravenost dětí, držení těla, technika provedení pohybu.

Cvičební povrch: Tělocvična Gymnázia je vybavena speciálním sportovním povrchem, proto je důležitá čistá sportovní obuv. Pro nesoutěžící budou u vchodu do tělocvičny k dispozici návleky na obuv.

Startovné, vstupné: startovné 120 Kč/účastník soutěže, V případě přihlášení na místě se platba navyšuje na 150,-Kč/účastníka soutěže

Vstupné pro diváky: 80 Kč/osoba, děti do 14 let zdarma

Ceny:

HOBBY CUP: V každé kategorii bude vyhlášeno prvních šest míst, které do soutěže věnují sponzoři akce, přičemž první tři místa budou navíc odměněna medailemi.

AEROBIC TOUR: V každé kategorii bude vyhlášeno prvních šest míst, která budou odměněna drobnými dárky, které do soutěže věnují sponzoři akce, přičemž první tři místa budou navíc odměněna medailemi.

V každé kategorii se také vyhodnotí cena sympatie/diváka!

Každý soutěžící obdržel drobný dárek!


Video z loňského ročníku  zde

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz