Profily lektorů

Vilímek Zdeněk

Vilímek Zdeněk

Rok narození: 1979


Speciální pedagog, vedoucí poradny, lektor, hudebník a pořadatel vzdělávacích, kulturních a ekologických akcí.

Vystudoval obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie a tyflopedie) a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální techniky a umělecké formy terapií pod vedením Dr. Jirky Vodňanské a Dr. Johana Pfeiffera. Dále absolvoval roční sociálně psychologický výcvik se zaměřením na psychosociální ohrožení dětí a mládeže, dvouletý Lektorský Everest (krizová intervence, mediační techniky, lektorské dovednosti) a řadu jednorázových oborových kurzů a seminářů (pedagogika, umělecké terapie, příroda, hudba apod.). 

Od roku 1999 odborná praxe u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami chování (ADD, ADHD), s Poruchami autistického spektra (PAS). Působil ve školských zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kde pracoval jako asistent pedagoga, později jako speciální pedagog, metodik, muzikoterapeut, konzultant, poradce a vedoucí projektů.

V Akropolis působí od roku 2013. Pracuje jako speciální pedagog v poradně pro rodiny dětí s postižením (ADHD, PAS, mentální a kombinovaná postižení), věnuje se terénním programům pro děti a mladistvé se zdravotním znevýhodněním, vzdělávacím, kulturním a ekologickým aktivitám pro rodiny, letním táborům - S pohádkou a hudbou kolem světa a Týden na Velké Moravě v Archeoskanzenu.  

8 let spolupracoval se Správou jeskyní ČR (kulturní akce v jeskyních), Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR (programy pro školy) a dalšími organizacemi podporující vztah k přírodě, člověku a umění. 

Od roku 2018 je doktorandem na Univerzitě Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií, kde zkoumá vliv vibroakustické terapie na autonomní nervový systém, svalové napětí a stres. 

Má rád společnost i samotu, hudbu i ticho, techniku i umění, dynamiku i klid. Život je pro něj výzvou k hravému vývoji i tichému zastavení.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz