Desatero rodičovského růstu

aneb vychováváme se vzájemně ke svobodě i odpovědnosti …

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Motto:

Naše děti se rodí ve snech zítřka, do kterých my rodiče nemůžeme vstoupit ani v nejskrytějších snech.  

   Chalíl Džibrán


Řekli jste se někdy? „Když jsem byla malá, slíbila jsem si, že nikdy nebudu jako moje matka a jsem jak přes kopírák. Nesu si ty výchovné vzorce z rodiny nebo školy? Když se nebudeš dobře učit, nebudeš mít dobrou práci. Už jsem s ním zkoušel všechno a nic nezabírá. Jsem často vyčerpaný a naštvaný? Uvažuji o návštěvě psychologa. Apod...“

Od září 2017 pokračujeme s desetidílnou sérii kurzů pro rodiče (v dopoledních i odpoledních hodinách), kteří se snaží vychovávat své děti ke svobodě i odpovědnosti a občas si prostě neví rady. Každý kurz je nazván sebereflektující otázkou:

  1. Jdu svému dítěti příkladem a inspiruji jej?
  2. Naslouchám potřebám svého dítěte a respektuji je?
  3. Projevuji dítěti dostatek lásky a podpory?
  4. Přijímám své dítě bezpodmínečně?
  5. Umím se s dítětem dohodnout a nastavit hranice?
  6. Učím se od svého dítěte růst a být lepší rodič?
  7. Vychovávám své dítě k zodpovědnosti za jeho chování a samostatnosti?
  8. Plním své sliby?
  9. Umím udržovat zdravý vztah s druhým rodičem?
  10. Jak zvládám sebeovládání a péči o vlastní zdraví?


Kurz je určen pro rodiče přicházející na to, že aby dobře vychovávali, musí začít nejdříve u sebe. Není určeno rodičům, kteří hledají pouze návod na použití dítěte. 

Pokračujeme od ledna 2017, jednou měsíčně v Akropolis s nabídkou celkem deseti témat po dobu deseti měsíců. 

Rozhovor s lektorem o programu ZDE.

Po kurzu můžete odpočinout na Relaxaci s hudbou a příběhy


Podrobnější popis jednotlivých témat najdete zde:


Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny