Akropolis Cup Uherské Hradiště 2019

Soutěž v aerobiku skupin estetické a technické kategorie ve věku od 5 - 14+ let.

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Němcová Jitka

Naše soutěž je zařazena do postupové soutěže AEROBIC TOUR jako jedna ze základních kol. Více www.aerobictour.cz  

Centrum Akropolis, z.s., pořádá 5. ročník základního kola soutěže aerobiku skupin v rámci soutěže Aerobic Tour s B&B.

Patronem akce senátor Ivo Valenta a generální partner NADACE Synot

V.ročník  "AKROPOLIS CUP UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2019"

Kde: sportovní hala v Hluku
Kdy:  neděle 14.4.2019
Zahájení soutěže: v 10.30 hodin
Prezentace: od 8.00 hodin
Konec soutěže: cca v 17.00 hodin

POZOR ZMĚNA!!!

Místo konání: Sportovní hala v Hluku http://www.sporthluk.uh.cz/?page_id=616

https://www.google.com/maps/place/Sportovn%C3%AD+hala/@48.9859816,17.5273152,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfe85ff221b725207!8m2!3d48.9859816!4d17.5273152

Parkoviště pro osobní automobily bude podél sportovní haly!

Parkoviště pro autobusy, budou prosím u koupaliště v Hluku! K hale vás nepustíme!

Časový harmonogram:    8:00 – 10:30   prezentace 

                                               8:00 – 10:00   nácvik, prostorová zkouška    

                                              10:15 – 10:30  představení porotců

                10:30 – 17:00  zahájení soutěže, průběh soutěže, vyhlášení výsledků

/podrobný časový harmonogram bude zaslán včas po uzávěrce přihlášek, čas ukončení soutěže je orientační, záleží na počtu přihlášených družstev/

Soutěžící kategorie:    I. kategorie E -T / BABY/                          do 7,49 let 

                                          II. kategorie E -T/ KIDS /                       7,50 – 10,49 let

                                         III. kategorie E - T/ CHILDRENS /      10,50 – 13,49 let

                                         IV. kategorie  E - T/ TEENAGERS /          13,50 a více


-Estetické nebo technické zaměření – viz rozdělení na www.aerobictour.cz

-POZOR došlo k úpravě pravidel, proto si je důkladně pročtěte, ať nedojde ke zbytečným srážkám na soutěži.

 -Do kategorie se zařazuje podle věkového průměru skupiny  - Rozhodující je věk dítěte v roce konání soutěže.

-Za správnost o zařazení do kategorií odpovídá trenér 

-Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér.     

-Doprovod je odpovědný za chování členů družstev, doprovází družstvo po celou dobu soutěže, odpovídá za včasné nástupy podle časového harmonogramu a pokynů pořadatele a také za to, že se členové družstev budou zdržovat v určených prostorách. V šatnách budou dodržovat pořádek a za poškození majetku ponesou zodpovědnost. 

O pitný režim se vám postaráme:  bude u registrace!

Pravidla:

Estetické týmy-obsahové ztvárnění:   Každá sestava by měla mít téma, kterého by se měla držet, aerobikově pestrou skladbu prvků a choreografických vazeb. Zvolené téma by se mělo odrazit ve výběru hudby, kostýmů, pomůcek, dekorací a celkovém výtvarném ztvárnění. Sestava by měla být tvarově různorodá se změnami poloh cvičenců. V případě použitého náčiní se správnou manipulací, výměny mezi členy aj., toto bude hodnoceno kladně, také skupina s výbornou spoluprací, cvičení ve dvojicích, trojicích s obousměrnou komunikací, dělení na další podskupiny apod. Není zakázáno používat prvky sportovního aerobiku, gymnastiky, ale závodníci musí počítat s faktem, že to nebude bráno jako výhoda a bude přihlédnuto k provedení těchto prvků. Choreografie může obsahovat maximálně 3 povinně volitelné prvky, které nemusí zvládnout všichni cvičenci, ale musí ji provést alespoň 40% členů z týmu, aby se prvek počítal a zohlednil v hodnocení. Viz. Podrobnější hodnocení na www.aerobictour.cz.

Technické týmy: Kategorie je určena pro závodníky III. a II. výkonnostní třídy a pro další jiné týmy, které mají zájem se do kategorie přihlásit. V této kategorii je kladen důraz na synchron, techniku a intenzitu cvičení. Sestavy musí obsahovat několik povinných prvků, útvarů a změn. Hodnotí se také nápaditost, originalita, choreografie, interakce atd..Většina sestavy musí mít aerobikový charakter, nesmí to být gymnastická sestava, taneční sestava, scénický tanec až divadlo, atd..  Sestava by technické kategorie měla obsahovat především Hi impact aerobiku - tzn. ne odchozené, ale odskákané. Za ideální vzor by mohla být prohlášena sestava aerobního (aerobického) charakteru, se stoprocentně zvládnutými prvky (raději jednoduchými, ale skvěle předvedenými všemi členy týmu). Sestava by měla být celá v ideálním tempu, závodníci by měli vydržet v konstantním nasazení a projevu. Těžší prvky zařazené v druhé polovině, či před koncem sestavy jsou projevem dokonalého zvládnutí a zvyšují hodnocení (ale pouze perfektně předvedené, pokud ne, bude jim naopak sraženo). Viz. Podrobnější hodnocení na www.aerobictour.cz.

Počet cvičenců: minimálně 5, maximální počet 30

Hudební doprovod: nutné zaslat MP3 organizátorovi, nejpozději do 10. 4. 2019 na adresu bohdana.krystkova@akropolis-uh.cz Pokud bude k dispozici CD – upozorňuji, že musíte mít s sebou jen kvalitní nahrávky. CD bude označené s názvem týmu a skladby a předané zvukaři při zkoušce. Pokud nebudete chtít zkoušet v prostoru, prosím všechny trenéry/ky, aby si hudbu na místě zkontrolovali. Možnost hudby také na čisté usb, kde bude hudba označena názvem skladby a kategorie.

Komentáře: Pro závodníky je výhodou, pokud trenér, choreograf nebo vedoucí skupiny uvede na přihlášku komentář k dané skladbě. Komentář přednese porotě a divákům moderátor před zahájením skladby. Měl by obsahovat zvolený námět a přiblížení obsahu skladby pro hodnotící porotce. Může upozorňovat i na změnu v počtu cvičenců na ploše, kdo je trenér, choreograf, případně věkový průměr skupiny. Komentář musí být v přiměřené délce. Do komentáře nepatří úspěchy skupiny. Opět preferujeme zaslat na email spolu s hudební nahrávkou!

Cvičební povrch:  sportovní hala má povrch z palubovky, proto je důležitá čistá sportovní obuv. Součástí je tribuna pro 700 sedících diváků, kde budou všichni nesoutěžící.

Startovné 120 Kč / osobu / každý start - registrovaný účastník Aerobic Tour  

Startovné 150 Kč /osobu / každý start – neregistrovaní účastníci Aerobic Tour                                   

Na 10 dětí je trenérský vstup zdarma.

Ceny:  V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa, která budou odměněna poháry, medailemi a drobnými dárky, které do soutěže věnují sponzoři akce. V každé kategorii se budou vyhlašovat zvláštní ceny poroty a diváků! Proto neodcházejte z plochy a vyčkejte do konce vyhlašování výsledků. Všichni soutěžící, kteří se neumístí na medailových pozicích, obdrží drobné dárky od sponzorů akce.

Bodování:  minimálně 5 ti členná porota + hlavní rozhodčí

Hodnocení porotců není veřejné, je provedeno bezprostředně po dokončení soutěžní skladby. Při rovnosti bodů dvou a více týmů o konečném pořadí rozhoduje hlavní porotce, který hodnotí všechny kritéria.

  • choreografii
  • techniku
  • originalitu
  • náročnost
  • synchronizaci

Moderátorka akce: Barbora Dojčár Májíčková

Šatny: budou k dispozici v přízemních prostorech haly, dále ve velkém sportovním sále v patře, ale pozor pouze do 15 hodin. Poté musíme sál vyklidit pro další sportovní akci, Proto prosím všechny trenéry o dodržení této podmínky od pronajímatele. Vše bude řádně označeno názvem týmů. Udržujte prosím tyto prostory v čistotě. 

Občerstvení: zajištěno po celou dobu soutěže. Mamka bufet J + venkovní restaurace.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 5. 4. 2019!

Moc prosím o dodržení termínu!

Formuláře pro skupiny v Uh.Hradišti posílám v příloze a nebo…

http://www.aerobictour.cz/souteze/jednotlivci/formulare

Pozor je to v textu úplně dole J!!!

Adresa : 

 AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 68601 Uherské Hradiště

email:  bohdana.krystkova@akropolis-uh.cz a nebo na bodapol@seznam.cz


POTVRDÍM VÁM PŘIJETÍ VAŠICH PŘIHLÁŠEK!      

Když se tak nestane, přihláška nedorazila, proto prosím, zašlete přihlášku znovu!!!

Případné dotazy na tel. 775625925                                                                        

Těšíme se a brzy na viděnou                                                   

                 Za centrum Akropolis, z.s.

Bc. Bohdana Krystková  

Mgr. Martin Hložek

V nejbližší době budou zveřejněni naši sponzoři akce. Na webu, Facebooku, plakátech a diplomech.K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz