Profily lektorů

Pavlíčková Jaroslava

Pavlíčková Jaroslava

Mám za sebou studium Pedagogiky - sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a rigorózní zkoušku z oboru Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jsem absolventkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku PCA, který využívám při práci s jednotlivci a rodinou. V současné době jsem frekventantkou výcviku v systemické supervizi a koučování v Praze. V praxi se dlouhodobě věnuji práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a terénní práci s rodinami v obtížných životních situacích. Působila jsem jako lektor rodičovských skupin programu Dobrý začátek ve spolupráci s prof. Judy Hutchings (Bangor University, VB) a Scholou Empirica (Praha).

Aktuálně jsem iniciátorkou a realizátorkou pilotáže Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně v projektu IKAP II, cílem které je propojovat školní a sociální práci v praxi, a také autorkou několika odborných článků.

Život chápu, jako cestu, na které má všechno, co se stane svůj smysl. Někdy nám je na této cestě těžko, proto potřebujeme pomoc, podporu. Mediace není všelék na všechny spory, ale věřím, že je to efektivní proces na mnohé z nich, pokud naleznete potenciál ve vzájemné domluvě.

„Mým cílem je, abych Vám službu naplnila především vcítěním, porozuměním a plynulým proudem mezi mnou a Vámi.“


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis