Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu v centru Akropolis v Uherském Hradišti


Mgr. Zdeněk Vilímek
speciální pedagog, vedoucí poradny, lektor

Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatné poradenství se speciálním pedagogem, kde rodiče mohou řešit výchovné a vzdělávací problémy především v rodině s dítětem se specifickými potřebami - nerovnoměrný vývoj, ADD, ADHD, poruchy autistického spektra, mentální a kombinovaná postižení. Dále se zaměřujeme na prevenci či řešení výchovných problémů, dětský vzdor a agresivitu, problémové situace mezi rodiči a dětmi, funkční komunikaci a spolupráci v rodině.

Po dohodě a dle kapacity poskytujeme krizovou intervenci v rodině a systematickou práci s rodinným příběhem v kontextu akutních potřeb. 


 • Má Vaše dítě problémy s chováním nebo učením ve škole?
 • Je Vaše dítě moc živé nebo naopak příliš tiché a uzavřené?
 • Nebaví jej škola nebo se při vyučování nudí?
 • Dostalo dítě odbornou nálepku a vy nevíte co dál?
 • Hádáte se často s dítětem nebo nevychází dítě s učiteli nebo spolužáky?
 • Je terčem posměchu či šikany, protože je v něčem dobré nebo naopak selhává?
 • Bojí se chodit do školy nebo ven?

Ochotně se s Vámi sejdeme, vyslechneme a společně pak najdeme řešení,            které pomůže Vám i Vašemu dítěti lépe zvládnout období povinné školní docházky.


Poradna funguje celoročně mimo červenec a srpen, v pracovním týdnu, přesný čas dle individuální dohody. Je nutné se však předem objednat. Jedna konzultace trvá přibližně 60 minut (max. však 90 minut).


JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat


„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2021.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod


V současnosti můžeme poradnu otevřít a Vy navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

 1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
 2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
 3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
 4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)

Téma: poradna, poradenství

Přihláška na aktivitu Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu
v termínu 04.01.2021 - 16.12.2021

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu
04.01.2021 - 16.12.2021
cena pro SČ: prvních 6 konzultací zdarma (další konzultace 600/50 min.)
cena běžná: prvních 6 konzultací zdarma (další konzultace 650/60 min.)
frekvence: každý čtvrtek a pátek dle předchozí dohody
hlídání dětí: Bez hlídání
V případě zájmu o poradenství, prosím vyplňte přihlášku. Na jejím základě Vám pracovnice/k zavolá a domluví si s Vámi první termín konzultace.

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz