O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Vránová Kateřina

Vránová Kateřina

 

Pokud bych měla stručně říct, co je pro mě důležité, vyjmenovala bych rodinu, vztahy a jedince. V mém životě je na prvním místě rodina, s manželem vychováváme dvě dcery.

 Na druhém místě jsou to vztahy, které mě obohacují. Ať už se známými, přátelské či pracovní. Jako školní psycholožka mám tuto potřebu v hojné míře naplněnou. Denně se setkávám nejen s dětmi, učiteli, vychovateli, ale také s rodiči a prarodiči, kteří za mnou přicházejí se svými starostmi. Společně hledáme jiný pohled na věc, východisko ze zdánlivě neřešitelné situace.

Na třetím místě vnímám jedince. Vážím si každého člověka, za kterým vidím jeho bohaté osobní zážitky, školní/pracovní zkušenosti a znalosti, rodinnou historii a zázemí. Každé rozhodnutí jedince, každé jednání v sobě nese stopy všech vlivů okolo.

Moje poradenská práce spočívá v hledání těchto vlivů, využití těch, které jsou žádoucí, zvládnutí těch nevhodných. Právě při práci s jedinci ve škole se zrodila myšlenka vytvořit skupinku pro velmi živé děti Neposeda. Velké množství neposedných, nepozorných dětí, zoufalých rodičů a nešťastných učitelů, co s nimi? Pravidelná setkávání pro hyperaktivní děti jsou pro mě obohacením. Děti si zkouší na svých nedostatcích pracovat a zároveň vnímají pozitivní přijetí, rodičům poskytují jistotu, že v tom nejsou sami. Učitelé získají zpětnou vazbu a vnímají podporu školní psycholožky. Nyní bych tuto skupinku ráda zprostředkovala i v mimoškolním prostředí.

Ve svém volnu se věnuji dětem ve folklorním souboru, hraji na varhany, čtu a sportuji (jízda na kole, procházky, běh). Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a pedagogické asistentství českého a německého jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci dalšího vzdělávání si vybírám kurzy s problematikou využitelnou ve školní psychologii (Hyperaktivní není neukázněný; Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami, Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě MŠ a na 1. stupni ZŠ, Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním, Rizika Kyberprostoru, Nadaný žák ve škole)

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis