Malý muzikant

Muzikální kroužek pro děti ve věku 3-6 let


SMYSL PRO RYTMUS A CIT PRO HUDBU

Děti si budou rozvíjet kreativitu, cit pro hudbu, řeč, komunikační dovednosti i smysl pro rytmus. Budeme se učit správně dýchat i relaxovat. Hrát budeme také na jednoduché hudební nástroje.

Každá hodina bude zaměřena na vybrané téma, které bude zpracované ve formě písniček a říkadel. Poslouchat budeme také tematické skladby, nebude chybět ani hravé tvoření a využití muzikoterapeutických prvků.

Na začátku hodiny se vždy hezky přivítáme. Kroužkem nás bude provázet postavička včelího medvídka Čmelda. Společně se budeme učit fungovat v kolektivu a navazovat první přátelství.

Na všechny malé muzikanty se těší lektorka Eva 
K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny