Profily lektorů

Miklová Eva

Miklová Eva

Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži, dálkově pak bakalářský studijní obor Sociální pedagogika na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem pracovní stáž v Bridgwateru ve Velké Británii. V roce 2014 jsem byla hlavním členem týmu v projektu s názvem Rodiče a děti spolu. Krátce po dokončení VOŠ, jsem začala pracovat jako sociální pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež TULiP pod Oblastní charitou v Uherském Hradišti. Charita Uherské Hradiště se mi stala osudnou a již několik let zde působím jako sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Centrum sv. Sáry. V současné době jsem na mateřské dovolené, kterou si užívám se svým synem.

Práce s dětmi, mládeží a rodinami mě provází celý můj profesní život. Je mým životním posláním a naplňuje mě. Při mé práci upřednostňuji partnerský přístup, individualitu každého člověka, naslouchám srdci, intuici a snažím se lidi nesoudit a nehodnotit. Věřím, že každý problém má svá řešení, jen je potřeba chtít věci změnit, nebát se věci změnit.

Mezi mé zájmy patří toulky v přírodě, čas s rodinou a přáteli, zvířata, zahrada, cyklistika, umění a literatura, fotografování, výtvarná činnost, psychologie a sebevzdělávání, zpěv, folklor, historie aj.

Těším se na setkání s Vámi a pevně věřím v lepší zítřky :)

 

„Užívej si v životě malých věcí, jednoho dne se ohlédneš zpět a zjistíš, že byly velké.“ Kurt Vonnegut

„Mír není něco, co si můžete přát.; je to něco, co tvoříte; něco, co děláte; něco, čím jste a něco, co darujete.“ John Lennon

„Když jde proti mně zlo, tak ho obejmu a řeknu: „Miluji tě.“ A zlo se tak lekne, že se změní v lásku.“ Květa Fialová


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis