Režim dne

Režim dne v dětské skupně miniškolky Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení rozvíjíme pohyb dětí, kde se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk (středa, pátek), Zdravé cvičení (úterý, čtvrtek)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v Září 2018

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- poznáváme nové kamarády, učíme se jejich jména

- učíme se spolupráci

- seznamujeme se s prostředím miniškolky

- osvojujeme si denní řád miniškolky

- učíme se pozdravit, poděkovat, poprosit


jazykový koutek:

- 1.lekce zdravíme, děkujeme

zdravé cvičení

- lezení, plazení (lokomoční pohyb)

- Mámo, táto, v komoře je myš

- Stojí bedla

- Nechoď tam, prší tam

- Rybička maličká

- Opakujeme písničky, které už umíme

- Eniky, beniky

- Kolo, kolo mlýnské

- Letí, letí letadlo

- Co už umím ?

- Opakujeme básničky, které už umíme

Rozvoj kreativity:

- malujeme prstovými barvami

- malujeme pastelkami

- poznáváme různé materiály

- mačkáme, trháme
Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz