Režim dne

Režim dne v miniškolce Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Od září 2016 pro děti připravujeme nový vzdělávací program na rozvoj jazykových a pohybových dovedností. Oba programy budou zařazeny do dopoledního harmonogramu. V jazykovou koutku se děti budou učit zábavnou formou anglický jazyk. V pohybovém koutku se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 07.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk, Zdravé cvičení)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 15.00 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána dle potřeby dětí i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v červnu

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- učíme se druhy ovoce a zeleniny

- vyprávíme si o tom kam se chystáme na prázdniny

- trénujeme základy dopravní výchovy

jaké dopravní prostředky zmáne ?

chystáme vystoupení na Zahradní slavnost

- Anglický jazyk

- zpíváme písničky, povídáme básničky, opakujeme si slovíčka a fráze

- Zdravé cvičení

opakujeme si, co jsme se naučili

- Až já budu velká

- V jedné mořské pustině  - Citronky

- Sluničko, popojdi maličko

- Kalamajka, mik, mik, mik

- opakujeme písničky, které už umíme

- Čáry, máry, ententýky

- Sedí bubák na dubu

- Slon

- Skáče bleška na písku

- opakujeme básničky, které už umíme

Rozvoj kreativity:

- pracujeme s přírodninami

práce s vodovými a prstovými barvami, pastely

- práce s lepidlem, provázkem

- trháme, mačkáme, skládáme

1.6. Oslavujeme děstký den

2.6. Návštěva u Hasičů

10.6. Vystoupení na Masarykově náměstí

13.6. Zahradní slavnostCopyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz