Režim dne

Režim dne v dětské skupně miniškolky Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Rozvíjíme jazykové a pohybové dovednosti dětí. Anglický koutek - rozvíjíme hravou a zábavnou formou anglický jazyk. Ve zdravém cvičení rozvíjíme pohyb dětí, kde se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 06.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk (středa, pátek), Zdravé cvičení (úterý, čtvrtek)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 14.30 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v Lednu 2018

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- opakujeme názvy základních barev

- trénujeme samoobsluhu při zimním oblékání

- zvyky a obyčeje v období masopustu

- povídáme si o oblíbených pohádkových postavách

- čteme si pohádky

- připravujeme se na Karneval

jazykový koutek:

- učíme se zpívívat a ukazovat písničku "This little train"

zdravé cvičení

- Koordinace ruka, noha a rytmizace

- Pod šable, pod šable

- Běžela ovečka

- Beruško půjč mi jednu tečku

- Kalamajka mik mik mik

- Opakujeme písničky, které už umíme

- Sněhové vločky

- Maňásci

- Princeznička na bále

- Stojí, stojí stromečky


- Opakujeme básničky, které už umíme

Rozvoj kreativity:

- malujeme pastely

- malujeme prstovými barvami

- práce s lepidlem

- práce s kuchyňskou solí