Režim dne

Režim dne v miniškolce Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Od září 2016 pro děti připravujeme nový vzdělávací program na rozvoj jazykových a pohybových dovedností. Oba programy budou zařazeny do dopoledního harmonogramu. V jazykovou koutku se děti budou učit zábavnou formou anglický jazyk. V pohybovém koutku se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 07.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk, Zdravé cvičení)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 15.00 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána dle potřeby dětí i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Soubor ke stažení: není dostupný

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v dubnu

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- opakujeme názvy všech barev

- vyprávíme si o velikonocích

- trénujme správné stolování

- pozorujeme přírodu na jaře

- slavíme Den Země

- Anglický jazyk

učíme se nová slovíčka

- Zdravé cvičení

cvičení s Overbally

- Šla Nanynka do zelí

- Zajíček v své jamce

- Pam, pam, Pampelišky

- Kdo a kdo a kdo to je ?

- opakujeme písničky, které už umíme

- Sova

- Čmelák

- Brouk

- Hody, hody doprovody

- opakujeme básničky, které už umíme

Rozvoj kreativity:

- pracujeme s vodovými a prstovými barvami

- lepíme různými materiály

- pracujeme s klovatinou

- práce s barevným, tvrdým a krepovým papírem

20.4.2017 Den Země

výlet do KovosteeluCopyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz