Režim dne

Režim dne v miniškolce Rolnička v centru Akropolis Uherské Hradiště.

Rámcový program je přizpůsoben věku a schopnostem dítěte. 

Od září 2016 pro děti připravujeme nový vzdělávací program na rozvoj jazykových a pohybových dovedností. Oba programy budou zařazeny do dopoledního harmonogramu. V jazykovou koutku se děti budou učit zábavnou formou anglický jazyk. V pohybovém koutku se děti budou učit jak správně cviky dělat, posilovat svalstvo celého těla a tím napomáhat správnému držení těla.

 • 07.30 – 08.30 - příchod dětí, volné hry,  povídáme si

 • 08.30 -  09.00 - tvoříme, rozvoj poznání a kreativity

 • 09.00 – 09.30 - pohybové aktivity (hudební výchova, rozvíjení poznání, dramaterapie, logopedické chvilky - ohýbej se jazýčku, balanční cvičení, relaxační chvilky v "pohádce" - multisenzorická místnost Snoezelen, Anglický jazyk (středa, čtvrtek), Zdravé cvičení (úterý, pátek)

 • 09.30 – 09.45 - svačíme

 • 09.45 – 10.00 - chystáme se na procházku

 • 10.00 – 11.15 - hrajeme si venku na zahradě, procházíme se (podle počasí)

 • 11.30 – 12.00 - obědváme

 • 12.00 – 12.30 - připravujeme se na odpočinek

 • 12.30 – 15.00 - odpočíváme (respektujeme individuální potřebu spánku)

 • 15.00 – 15.30 - svačíme

 • 15.30 – 16.30 - volné hry, poslech hudby, tancujeme, čekáme na rodiče

 • 16.30 - 17.00 - druhá odpolední svačinka (druhá svačinka je podávána dle potřeby dětí i dříve), čekáme na rodiče, hrajeme si ve školce nebo venku (dle příznivého počasí)​

Roční téma "SVĚT KOLEM NÁS"

Co nás čeká v Září

Rozvoj poznání:

PísničkyBásničky

- poznáváme nové kamarády, učíme se jejich jména

- učíme se spolupráci

- seznamujeme se s prostředím miniškolky

- osvojujeme si denní řád miniškolky

- učíme se pozdravit, poděkovat, poprosit

jazykový koutek:

1.lekce: zdravíme, děkujeme

zdravé cvičení

1. lekce: lezení, plazení

- Mámo, táto, v komoře je myš

- Tluče bubeníček

- Nechoď tam, prší tam

- Rybička maličká po Dunaji plave

- Kolo, kolo mlýnské

- Bedla

- Letado

- Co už umím ?

Rozvoj kreativity:

- malujeme prstovými barvami

- malujeme pastelkami

- poznáváme různé materiály

- mačkáme, trháme

27.9. 2017 DrakiádaCopyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz