Projekty

Planeta A - podpora rodin dětí s autismem

speciálně pedagogická poradna pro rodiny a preventivní poradenský a tréninkový program pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením

Sociálně právní ochrana dětí

činnosti a cíle v rámci pověření SPOD

Spolu a aktivně

preventivní aktivity na podporu rodiny

Horizont

Projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce

Kaleidoskop kompetencí

Mezinárodní projekt založený na partnerství čtyř organizací

Potřebujeme genderové brýle?

Ambicí projektu „Potřebujeme genderové brýle?" je upozorňovat na stereotypy a bourat předsudky.

Kurzy Genderové brýle

V rámci projektu byly organizovány vzdělávací kurzy, workshopy a semináře. Během tří let trvání projektu centrum Akropolis realizuje celkem 4 kurzy v 5 výukových blocích.

Projekt BEZ BARIÉR

Cílem projektu je začlenění těchto dvou znevýhodněných skupin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce.

Ostatní projekty

Dobrovolnické centrum Akropolis Uherské…

V roce 2016 byl projekt "Dobrovolnické centrum Akropolis" spolufinancován…

Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Společná cesta k zaměstnání

Projekt zacílený na osoby s postižením a osoby pečující o osobu blízkou.…

Projekt Vzdělávání lektorů

popis projektu OP VK - Vzdělávání lektorů

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz