Projekt miniškolka Rolnička

Název projektu: Miniškolka Rolnička

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002195

Cílem projektu: Rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Realizace projektu: od 1.7.2016 - 30.6.2018


Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz