Cíl služby

V centru AKROPOLIS od září 2009 byla rozšířena služba hlídání dětí Miniškolky o celodenní hlídání dětí od 1,5 roku plně v souladu s doporučením MPSV DSCN4328-1000 ČR.

Zřízením miniškolky Rolnička pomáháme rodičům malých dětí slaďovat rodinný a profesní život.Vytvořením prostředí přátelského dětem umožníme rodičům návrat do zaměstnání či jinou formu jejich seberealizace.

Jedná se o dvě třídy s celodenním režimem, kdy minimální počet na jednu pečující osobu je 6 dětí. Celková kapacita obou tříd je 15 dětí denně.

Miniškolka Rolnička je veřejnou službou péče o děti, která není provozována za účelem dosažení zisku. Program miniškolky Rolnička je v souladu s Plánem výchovy péče s přihlédnutím na věk dětí.
Pracujeme s malou skupinkou dětí, což umožňuje individuální výchovnou péči. Rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše hravou formou. V rámci výukového programu je součástí muzikoterapie, balanční cvičení, logopedie, rozvoj grafomotoriky atd.

Je zajištěna bezpečnost a zdraví dětí. Součástí je pohyb na čerstvém vzduchu (vycházky po nábřeží řeky Moravy, na dětské hřiště v sousedství centra, přilehlé parky atd.), v případě nepříznivého počasí využíváme pobyt ve sportovním sále v 1. patře Akropolis, které je vhodně vybaveno sportovním a didaktickým náčiním a nářadím.  

Je zajištěn stravovací a pitný režim (dovoz obědů ze stravovacího zařízení ve Starém Městě) a spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí.

Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku.

Péči o děti zajišťují pečovatelky s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta, ošetřovatele nebo pracovníka v sociálních službách, mají dostatečnou praxi s malými dětmi a jsou zaškoleny do metodiky výchovné práce s malými dětmi zpracované vedoucí miniškolky Rolnička.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz