Miniškolka Rolnička Staré Město

Úvodní informace k dětské skupině "Miniškolka Rolnička Staré Město".

Dětská Skupina Miniškolka Rolnička Staré Město sídlí na adrese Michalská 1050, 686 03 Staré Město.

 • Jedná se o jednu třídu s dopoledním nebo celodenním režimem, kdy minimální počet na jednu pečující osobu je 6 dětí. Celková kapacita třídy je 12 dětí denně.
 • Jsme tu pro Vás a vaše děti ve Starém Městě od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin.
 • Přijímáme děti od 1,5 let.
 • Přijímáme děti, které byly očkovány dle platného zákona: ​  §50, §92k odst. 4 a odst. 6 písm. d 
 • Menší počet dětí ve třídě s individuálním přístupem.
 • Miniškolka Rolnička ve Starém Městě s řídí stejným denním režimem jako Miniškolka Rolnička v Akropolis  v Uherském Hradišti.
 • Od července 2018 jsou zavedeny měsíční paušální platby za služby v dětské skupině, které musí být zaplaceny vždy do 15. daného měsíce převodem na bankovní účet Akropolis:
  FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc dané paušální platby.

Měsíční paušál se nevrací.

Docházka na leden zdarma !

Polodenní hlídání:
 • 1x - 5x týdně; měsíční sazba 2 000 Kč + strava 44 Kč/den
Celodenní hlídání:
 • 1x - 5x týdně; měsíční sazba 3 000 Kč + strava 56 Kč/den
Stravné:
oběd 35,- Kč
dopolední svačinka 9,- Kč
dvě odpolední svačinky cca 12,- Kč

Pokud předem víte, že Vaše dítě do miniškolky Rolnička některý den nepřijde, omluvte jej nejlépe telefonicky den předem. Stravné Vám nebudeme účtovat. Pokud však dítě nestihnete omluvit do 7.30 hodin ráno, bude s ním při přípravě stravy počítáno a stravné Vám bohužel budeme muset naúčtovat.

 • Do dětské skupiny se můžete přijít podívat po předešlé telefonické domluvě.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz